Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Posts under ‘Uncategorized’

Referat fra styremøte Tunhovdfjordens venner

Møtereferat fra styremøte 31. mars 2010 Sted: Møterom på Nye Øygardsgrend Dagligvare. Tilstede: Finn-Erik Vinje, Jon Stordalen, Arnt Jacobsen, Ole Jørgen Hallingstad og Knut Kolstad Halvor Bjørnsrud hadde meldt forfall. Sammendrag: –   Formannen informerte fra åpningen av den nye butikken i Øygardsgrend. Vellykket og hyggelig og mange gode ord til Jorunn og Ronny Andersen som […]

Fiskebestand og garnfiske

65.30 Kommentar: Interessant og gledelig å se at folk bryr seg og engasjerer seg i forholdene rundt Tunhovdsfjorden.Det gjelder både de som fisker og de som oppsøker stedet for naturens skyld. Tunhovdfjorden er en meget vakker innsjø når den er full vel og merke , dog er den også ett vannmagasin og en pengemaskin så […]

Svar fra Jan Gaute Bjerke om fiskebestanden

Svar fra Jan Gaute Bjerke. leder for Driftssamarbeid Numedal Tunhovdfjordens venner stilte tre spørsmål til Bjerke og fikk følgende tre svar, som kan sammenfattes slik: (a) Etter tørråret 2006 ble det gjennomført fiskeribiologiske undersøkelser i Statkraftregi i andre magasiner. Rapportene derfra skal bli oversendt til styret i Tunhovdfjordens venner. Det behøver ikke være direkte samsvar […]

Snø og kulde

Som meddelt har våre hjemmesider fått en oppgradering og et nytt utseende, og det skal nå — ifølge vår datakyndige rådgiver Sigrun Norhagen — være en smal sak for enhver å bidra med stoff. Vi oppfordrer altså alle til å legge inn kommentarer og finne fram passende bilder som  kan presenteres. Første halvdel av februar […]

Ny hjemmeside

For at det skal bli enklere for de ulike styremedlemmene å publisere nyheter fra Tunhovdfjordens venner, har vi fått ny lay-out på hjemmesidene. Velkommen tilbake.