Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Tunhovdfjordens venner gjenoppstår?

Den 8. desember 2018 møttes en krets av  medlemmer til en uformellt møte på Sagodden i Øygardsgrend: Jakobsen, 2 x Kolstad, Andersen, Hallingstad, 2 x Vinje. Tunhovdfjordens venner har ligget nede noen tid – etter den aktivitet som ble lagt for dagen  for om lag ti år siden,  som en reaksjon mot det hærvek som den brutale nedtapningen forårsaket langs strandkanten.

Tanken med samtalemøtet i desember 2018 var å utveksle meninger om følgende spørsmål: Hva nå? Er foreningen liv laga? Fins det presserende arbeidsoppgaver?

Deltakerne i samtalen var enige om at TV (Tunhovdjordens venner) bør bestå,  men at virkefeltet bør utvides. Det ble nevnt at Pålsbufjorden også bør trekkes inn i interessefeltet, og for øvrig at foreningsaktiviteten ikke bare bør  innskrenkes til Øygardsgrend. Marie Kolstad nevnte ellers en rekke nye arbeidsoppgaver som  en vitalisert forening kunne påta seg. I forlengelsen av dette ble det påpekt at noen energiske hytteeiere på vestsiden av fjorden er i ferd med å anlegge en skiløype.

Foreningen har en nettside som gjerne kan fungere som et kontaktorgan. Det kan være viktig at denne nettsiden opprettholdes.

Konklusjonen ble at det sammenkalles til et nytt diskusjonsmøte, og at man sonderer mulighetene for å få noen til påta seg tillitsverv.

Referent: Finn-Erik Vinje