Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Referat styremøte 30.09.08

STYREMØTE 30. SEPTEMBER KL. 1800

Det er innkalt til styremøte i Tunhovdfjordens venner tirsdag den 30. september kl.1800  i Fjellvang, Øygardsgrend.

På dagsorden står oppsummering av junimøtet og drøfting av framtidsperspektiver i arbeidet med Tunhovdfjordens ve og vel.

Ole-Jørgen Hallingstad og Finn-Erik Vinje redegjør for møtet i august med Landssamanslutninga av vassdragskommunar. På dette møtet, som ble holdt i Oslo, deltok også ordfører Kirsten Gjestemoen Hovda.

Finn-Erik Vinje
formann

REFERAT FRA STYREMØTE  30.9.2008

Dato og klokkeslett:

30. september 2008 kl 1800 – 2000

Sted:

Fjellvang i Øygardsgrend

Til stede:

Finn-Erik Vinje, Arnt Jacobsen, Jorunn Andersen, John Stordalen og Halvor Bjørnsrud

Informasjon

–          Formannen informerte om møtet med Landssammenslutningen av  vassdragskommunene (LVK). Med på møtet var også ordfører Kirsten Gjestemoen Hovda og styremedlem Ole Jørgen Hallingstad.

–          Vannstanden i august var gått ned hele en og en halv meter. Samtidig var vannføringen ved Kongsberg meget stor. Leder for Driftssamarbeid i Numedal, Jan Gaute Bjerke ble kontaktet pr. mail. Han mente de manøvrerte innenfor reglementet og   videresendte mailen til Statskrafts produksjonsavdeling i region Øst.

1.         Skiløyper

Det er sendt søknad til Nore og Uvdal kommune om oppkjøring av skiløyper på Vestfjellet. Fra styret jobber John Stordalen aktivt med denne saken.

2.         Kontakt med grunneierne

Det er et ønske om å få grunneierne mer aktivt med i Tunhovdfjordens venner.

Formannen tar kontakt med aktuelle personer.

3.         Elektronisk målt vannstand

Det kom forslag om daglig å få mål for vannstand publisert i butikkene i Øygardsgrend og Tunhovd. Dette vil være en god service til alle som har tilhørighet i miljøet rundt Tunhovdfjorden.

4.         Årsmøte 2009

Det ble vedtatt at årsmøtet holdes tirsdag 7. april kl. 1800 i Tunhovd Samfunnshus.

Lier 5. oktober 2008

Halvor Bjørnsrud

sekretær