Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Styret

DET SITTENDE STYRE

Tunhovdfjordens venner ledes av et styre bestående av formann, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Styret velges for to år om gangen og kan gjenvelges.

Det sittende styre har følgende medlemmer:

Finn-Erik Vinje, formann. Tlf. 67 12 11 13 eller (mob.) 913 84 098.
Postadresse: Dagaliv. 2, 1356 Bekkestua. E-postadresse: f.e.vinje@iln.uio.no

Halvor Bjørnsrud, sekretær. Tlf.  32 84 57 80  eller (mob.) 952 05 968.
Postadresse: Grindene 2 H, 3408 Tranby. E-postadresse: halvor.bjornsrud@lifi.no

Ole Jørgen Hallingstad, kasserer. Tlf. 32 74 46 83 eller (mob.) 924 63 151.
Postadresse: Tunhovd, 3540 Nesbyen. E-postadresse:  olej@hallingstad.net

Arnt Jacobsen, styremedlem. Tlf. 32 74 12 84 eller (mob.) 95 04 27 30.
Postadresse: 3630 Rødberg. E-postadresse: arnt.jacobsen@gmail.com

Knut Kolstad, styremedlem. Tlf. 32 74 41 50 (jobb) eller 32 74 41 58 (privat) eller 91 35 23 13 (mob.) Postadresse: 3630 Rødberg. E-postadresse: post@nore-laft.no
Postadresse: Øygardsgrend, 3630 Rødberg

John Stordalen, styremedlem. Tlf. (mob.) 909 40 747.
Postadresse: Olavs gate 26, 3612 Kongsberg. E-postadresse: johhelg@online.no

Foreningens kontonummer er 2351.71.10388.

Medlemmene av Tunhovdfjordens venner oppfordres til å ta kontakt med dem som sitter i styret.