Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Om Tunhovdfjordens venner

Tunhovdfjordens venner er en interesseorganisasjon som vil fremme en forsvarlig forvaltning av Tunhovdfjorden og miljøet rundt den som en kilde til naturopplevelse, rekreasjon, båtliv og fiske. Foreningens fremste oppgave er å hindre brutal nedtapping av fjorden, med de konsekvenser det får for livet langs strendene. Men foreningen engasjerer seg også i andre trivsels- og miljøtiltak (rydding, kvisting og merking av turstier, opparbeidelse av skiløyper etc.).

Alle med interesse for Tunhovdfjorden er velkomne som medlemmer: grunneiere, fastboende, hyttefolk og turister.