Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Svar fra Jan Gaute Bjerke om fiskebestanden

Svar fra Jan Gaute Bjerke. leder for Driftssamarbeid Numedal

Tunhovdfjordens venner stilte tre spørsmål til Bjerke og fikk følgende tre svar, som kan sammenfattes slik:

(a) Etter tørråret 2006 ble det gjennomført fiskeribiologiske undersøkelser i Statkraftregi i andre magasiner. Rapportene derfra skal bli oversendt til styret i Tunhovdfjordens venner.

Det behøver ikke være direkte samsvar mellom hvor mye fisk som tas opp i en sesong, og den fiskemengde som finnes i vannet. Det er nok andre faktorer som også spiller inn. For øvrig, sier Bjerke, er det fra enkelte hold rapportert om bra fiske også i år i Tunhovdfjorden.

(b) Varierende vannstand i fjorden behøver ikke ha så mye å si for fisket. Et år med mindre vann kan medføre noe uttynning av et årskull, men dette vil jevne seg ut over flere år. Som kjent er Tunhovdørreten en sterk og tilpasningsdyktig fiskestamme.

(c) Det er tidligere gjennomført fiskeforskning i Tunhovdfjorden, men det begynner å bli lenge siden. Her har grunneierne gjennom fiskeforeningen mulighet og ansvar for å bidra, skriver Bjerke i sitt svar til Tunhobvdfjordens venner.

FEV

Leave a Reply