Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Fiskebestand og garnfiske

65.30

Kommentar:
Interessant og gledelig å se at folk bryr seg og engasjerer seg i forholdene rundt Tunhovdsfjorden.Det gjelder både de som fisker og de som oppsøker stedet for
naturens skyld. Tunhovdfjorden er en meget vakker innsjø når den er full vel og merke , dog er den også ett vannmagasin og en pengemaskin så man kan selvfølgelig ikke forvente at den er dette til en hver tid. Men en ting bør man kunne forlange av kraftselskapene , og det er at nedtapping ikke skal berøre fiskebestanden mer enn nødvendig.Tunhovdfjorden var på 70 , 80 og tildels begynnelsen av 90 tallet “overbefolket” av røye noe som ga småfallen fisk. I dag er bestanden vesentlig redusert noe som skyldes (etter egne beregninger) at gyteområdene ble tørrlagt 4 ganger fra begynnelsen av 90 tallet til d.d. En uttynning av en overbefolket fiskestamme er bra , det gir på sikt større fisk. Men nå er det dog ikke røya Tunhovdfjorden er kjent for , den innehar en unik ørretstamme som er helt avhengig av røye for å kunne bestå , den er også avhengig av en fiskeforenig og grunneiere som tør å se litt lengere frem enn til sin egen tallerken.

Svaret fra Bjerke 17 Aug som lyder : “Varierende vannstand i fjorden behøver ikke ha så mye å si for fisket. Et år med mindre vann kan medføre noe uttynning av et årskull, men dette vil jevne seg ut over flere år. Som kjent er Tunhovdørreten en sterk og tilpasningsdyktig fiskestamme” er provoserende , selvfølgelig vil det ha store konsekvenser hvis 1/3 av årskullene skulle gå fløyten slik det har gjort de siste 15 åra. Slik Røyebestanden er i dag så er den nok tilfredstillende både for folk og ørret, men hvordan er bestanden om 30 år? når nye 5-6 kanskje 7 årskull ikke får sett “dagens lys”?

Men det er også provoserende å telle 30-40 garnlenker etter hverandre langs land. Det forteller meg at grunneierene og til dels fiskeforeningen ikke tar sin del av ansvaret. Blandt grunneierene på Tunhovd så er det mye murring over antall sportsfiskere , det er temmelig kjent at de vil ha fisken for seg selv. og at fiskeforeningen blir styrt av de samme menneskene. Når de på 90 tallet så at sportsfiskere med moderne utstyr fikk mye stor fisk så forbø de snart bruk av feks ekkolodd , dyprigg , paravan osv. Noe jeg også syntes er helt OK ettersom at fjorden ikke er stor nok til å få besøk av trollere fra det ganske land. MEN da bør de også ta sin del av ansvaret for å bevare ørretstammen ved å feks hoppe over ett år eller to med garn langs land i september og oktober måned. MEn selvfølgelig er de ikke interessert i det. Selvom jeg vil og skal oppfordre fiskeforeningen til en slik diskusjon.

Vi ha alle ett ansvar : sportsfiskere skal selvfølgelig sette ut små fisk og behandle både fisk , vann og naturen med respekt. næringen burde absolutt være
lovpålagt og ta store hensyn til dyre og fiskeliv når det gjelder nedtapping slik vi så i -08. og grunneiere/fiskeforeninger bør gjøre sitt for at vannet vil være en interessant ressurs i mange , mange år fremover.

Som barn hadde jeg mange fine fiskeopplevelser på Tunhovd , røya nappet alltid selvom den ikke var så veldig stor! Skulle ønske at mine barn som i dag er små kunne få oppleve den samme fiskegleden jeg hadde den gangen på 80 tallet sommer som vinter. men det kan jeg allerede i dag kun 20 år etter si at de aldri får oppleve…………og jeg vil gjerne vite hva slags “andre faktorer” enn nedtapping som er hovedårsak til det.

Marius Simonsen
Holmestrand

Leave a Reply