Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Ymse

Bilder fra Tunhovd og Øygardsgrend 6.mai. Tatt av Marius Simonsen

Bildegalleri

Simonsen, som har hytte på vestsiden, ca. en km fra Pålsbudammen, spør: Når er arbeidene ved Øygardsgrend ferdig, slik at de kan begynne å fylle opp fjorden igjen?

Per i dag fortsetter de å tømme fjorden ved å sende vannet ned lia til Numedal. Det er bare å konstatere at nok ett årskull av røye har gått fløyten!

Simonsen skriver i et nytt brev den 22. mai at nå er fjorden på full fart oppover, og folk kan begynne å forberede sjøsetting av båtene sine.

Neste bilde viser kanal som ble utsprengt/utgravd i Bustrøm i forbindelse med senkningen av Bekkefjorden. Bilde tatt av Arnt Jacobsen.

tunhovdfjorden1

Arbeidene ble utført ca.1915 i forbindelse med utbyggingen av Nore I.

Det gamle elveleie (Numedals lågen) kan man se til venstre for den utsprengte kanalen.

Ut i fra dette kan man anta at Bekkefjorden ble senket ca.3m.

Hvis noen har mer sikre tall for dette kan det meddeles Arnt Jacobsen (mob: 950 42 730). Bildet ble tatt i april 2008 av Arnt Jacobsen og han har aldri sett kanalen så lav. Det var faktisk stillestående vann mellom Bekkefjorden og Tonevikfjorden.