Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Posts under ‘Løst og fast’

Den 28. desember 1944

Det er kommet noen nye opplysninger om det som skjedde på Rødberg tidlig kveld den 28. desember 1944, da Karsten V. Mathisen, som var sjef og driftsingeniør på kraftverket Nore 1, ble arrestert i sitt hjem av tre nazistiske håndlangere: Erling Jacobsen, Gunneng og tyskeren Nickel. Resten av familien Mathisen var på dette tidspunkt på […]

Båtferd på Numedalslågen

Til Tunhovdfjordens venner v/ Finn-Erik Vinje Undertegnede tillater seg en enkel henvendelse til foreningen ettersom jeg har sittet og sett på Numedalen, både på kartet og på diverse nettsteder, og blandt disse dukket Numedalslågens venner opp. Jeg forstår godt at dette engasjementet oppstod – og det rører nok ved «globaliseringen» av energileveransene – på mange […]

Noen bedre?

Det er kaldt langs Tunhovdfjorden. Selv målte jeg 35 minusgrader en februarmorgen  i 2001 (tror jeg det var), og jeg var heltids sysselsatt med å fyre. Det blir litt stusslig, synes jeg – både for folk og fe, jeg mener bil. I år – i januar tjuetretten – har det også vært kaldt. Arnt Jacobsen […]

Mer om arrestasjonen på Rødberg desember 1944

Av Finn-Erik Vinje Jeg skrev et stykke her på bloggen forleden om de dramatiske omstendigheter i forbindelse med driftsingeniør Karsten V. Mathisens arrestasjon 28. desember 1944. Framstillingen bygde dels på overleveringer i familien, dels og især på avisen Fremtidens referat 26.9.45 av hendelsesforløpet da rettssaken åpnet mot de politimennene/gestapistene  som deltok i arrestasjonen på Rødberg, […]

Driftsingeniør Karsten V. Mathisen

Av Finn-Erik Vinje Det er velkjent at det i Nore foregikk atskillig illegal aktivitet under okkupasjonen. En av dem som deltok i den virksomheten, var sjefen på Nore 1, driftsingeniør Karsten V. Mathisen. Han kom til Rødberg midt i 1930-årene, og han ble i 1941 medlem av den motstandsgruppen av B. org. som Arthur Engen […]