Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Båtferd på Numedalslågen

Til Tunhovdfjordens venner

v/ Finn-Erik Vinje

Undertegnede tillater seg en enkel henvendelse til foreningen ettersom jeg har sittet og sett på Numedalen, både på kartet og på diverse nettsteder, og blandt disse dukket Numedalslågens venner opp. Jeg forstår godt at dette engasjementet oppstod – og det rører nok ved «globaliseringen» av energileveransene – på mange måter.

Selv har jeg to spørsmål, og de er meget enkle i forhold til de store linjene deres foreining er opptatt av.

1: Jeg drømmer om å kombinere bil og båt nedover vassdraget ved å ha med min 18 fots nordlandsbåt med seil, kona som sjåfør og selv føre båten på dagsturer nedover vassdraget på fjorder, vann og seilbare strekninger. Er det restriksjoner mot å tillate båter fra fremmede farvann, f. eks for å hindre smitte?

2. Er foreningen fortsatt aktiv? Er saken «vunnet» gjennom levedyktige vedtak? Jeg ser ikke stor aktivitet på nettstedet etter 2008/2009.

Jeg har så langt ingen konkrete planer om hvis, og evt når jeg kan gjennomføre drømmen, men ettersom jeg er født i -47 er det naturgitte grenser for hvor lenge en slik drøm kan kalles realistisk og gjennomførbar.

Med vennlig hilsen,

Erik Torp Nilssen

Solheimsdalen, 6815 Førde

Tlf 97742637

Kommentar fra Finn-Erik Vinje:

Interessant ide. Men aller først dette: Tunhovdfjordens venner er ikke nedlagt, men består som naturvernforening og holdes i beredskap for de oppgaver som kan kalle på innsats. I de årene som er gått siden opprettelsen, har Tunhovdfjordens venner greid å rette søkelyset mot miljøet langs fjorden.

Den tanke som her lanseres av Erik Torp Nilssen fra Førde, er som sagt interessant. Selv eier jeg en 18 fots oselver som er i bruk på Oslofjorden, men jeg har aldri kommet på den ide å sette seg på tofta i Norefjord, gripe årene og sikte på å komme lengst mulig ned nedover Lågen. Spennende prosjekt.

Jeg er som sagt uforberedt på tanken, og jeg forestiller meg at det kan bli en temmelig besværlig tur der en periodevis må være forberedt på å trekke båten over land. Med min erfaring fra oselveren kan jeg tenke meg at man møter mange tunge utfordringer.

At en slik ferd innebærer risiko for fiske-smitte, har jeg ikke hørt om, men den side av saken  må undersøkes nærmere.

Jeg inviterer alle lesere av venneforeningens hjemmeside til å kommentere Torp Nilssens planer. En båtferd nedover Lågen til Larvik (!) berøret riktignok ikke det aktivitetsområde som naturlig sorterer under Tunhovdfjordens venner, men er uansett en fascinerende tanke. Her må folk som er mer lokalkjente enn jeg, ytre seg!

FEV

Leave a Reply