Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Den 28. desember 1944

Det er kommet noen nye opplysninger om det som skjedde på Rødberg tidlig kveld den 28. desember 1944, da Karsten V. Mathisen, som var sjef og driftsingeniør på kraftverket Nore 1, ble arrestert i sitt hjem av tre nazistiske håndlangere: Erling Jacobsen, Gunneng og tyskeren Nickel. Resten av familien Mathisen var på dette tidspunkt på juletrefest på Lokalet.

Mathisen bodde i Liabakken og ble tvunget til å følge med ned bakken til den parkerte bilen rett ved pakkhuset på jernbanestasjonen (de unnlot å kjøre opp, ventelig pga. glatt føre), der den tredje ventet.

På vei ned møtte de først Mathisens døtre, Kristen og Grete, som kom fra julet5refesten og var på vei hjem. Mathisen beroliget døtrene og sa at de bare måtte gå hjem. Så møtte Mathisen og Gestapo-folkene familien Kverndalen, Ole, hans hustru og to barn. Mathisen roper til Kverndalen (navnet er senere endret til Kverndal) og ber om hjelp. Han blir advart av en av dem som arresterte Mathisen: Kom ikke nærmere, eller jeg skyter! Kverndalen gikk likevel nærmere og ble truffet av skudd. Han segnet om ved snøfonna. Familien hans bevitnet med forskrekkelse  hendelsen. Sønnen Leif, født 1935, lever ennå og husker naturligvis de dramatiske begivenhetene. Faren ble i stor hast sendt til Kongsberg eller Drammen sykehus;  han må få beinet amputert.

Mathisen ble sendt til Akershus festning, der han satt fengslet til mai 1945.

De tre som kom kjørende til Rødberg den desemberkvelden i 1944, var ikke noringer; én av dem var tysk.

Et ubehagelig spørsmål presser seg fram: Siden det kan forutsettes at ingen av de tre var lokalkjent – kan de ha hatt en eller hjelpere på stedet, folk som kunne anvise veien til Mathisens bolig? Og dessuten: Hvem angav Mathisen, var det nazister i lokalmiljøet som gjorde den jobben?

Jeg har ikke søkt opplysninger i Landssviksarkivet om den rettssaken som ble iverksatt etter frigjøringen, og jeg vet heller ikke noe om hva slags straff som ble idømt. Den person som avfyrte skudd mot Kverndalen og gjorde ham invalid, ble antakelig straffet relativt strengt. Under rettssaken bør det ha kommet fram hvem som avfyrte skuddet.

Men altså: Har Jacobsen, Gunneng og Nickel har hjelpere på Rødberg? Kilder som jeg har utspurt, mener at så må være tilfelle. Men så vidt jeg vet, er ingen utpekt. Én av de kildene jeg har oppsøkt, sier at hans egen far antok at det må ha vært en angiver på ferde, men noen navn ble ikke nevnt. Heller ikke Mathisen selv (han døde i 1961) ville berøre det temaet.

Leave a Reply