Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Posts under ‘Uncategorized’

Bøyer på fjorden!

Tunhovfjordens venner har tidligere foreslått at det utlegges bøyer på grunne steder i fjorden. Nils Runar Sporan i Numedalslaugens Brugseierforening melder nå at det er lagt ut ti store, oransje bøyer, hver på 60 cm i diameter, på forskjellige steder. De synes godt på avstand og innebærer en ny trygghet for båttrafikken. Men la ikke […]

Ombygging Tunhovd dam

Nils Runar Sporan har sendt oss en power point presentasjon av de forestående arbeider ved demningen som kan være av interesse. Klikk på lenken. Ombygging Tunhovd dam

Referat fra styremøte Tunhovdfjordens venner

Møtereferat fra styremøte 31. mars 2010 Sted: Møterom på Nye Øygardsgrend Dagligvare. Tilstede: Finn-Erik Vinje, Jon Stordalen, Arnt Jacobsen, Ole Jørgen Hallingstad og Knut Kolstad Halvor Bjørnsrud hadde meldt forfall. Sammendrag: –   Formannen informerte fra åpningen av den nye butikken i Øygardsgrend. Vellykket og hyggelig og mange gode ord til Jorunn og Ronny Andersen som […]

Fiskebestand og garnfiske

65.30 Kommentar: Interessant og gledelig å se at folk bryr seg og engasjerer seg i forholdene rundt Tunhovdsfjorden.Det gjelder både de som fisker og de som oppsøker stedet for naturens skyld. Tunhovdfjorden er en meget vakker innsjø når den er full vel og merke , dog er den også ett vannmagasin og en pengemaskin så […]

Svar fra Jan Gaute Bjerke om fiskebestanden

Svar fra Jan Gaute Bjerke. leder for Driftssamarbeid Numedal Tunhovdfjordens venner stilte tre spørsmål til Bjerke og fikk følgende tre svar, som kan sammenfattes slik: (a) Etter tørråret 2006 ble det gjennomført fiskeribiologiske undersøkelser i Statkraftregi i andre magasiner. Rapportene derfra skal bli oversendt til styret i Tunhovdfjordens venner. Det behøver ikke være direkte samsvar […]