Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Posts under ‘Uncategorized’

Utviklingen i vannstanden våren 2020

Med svært lavt vann gjennom store deler av sommeren som var, blir det interessant å se hva som kommer til å skje kommende sesong. Fram til nå denne vinteren har det i alle fall blitt tømt mer enn i fjor, og denne uka passerte vi minimumsnivået fra i fjor på 723,5m, og det er stadig […]

Vannstanden igjen

Hei Videresender korrespondansen jeg har hatt med O.J. Hallingstad. Mener du har vært engasjert i denne problemstillingen tidligere. Nu er det vel værre enn noen gang tidligere. Nedadgående, og 732.57 i øyeblikket, noe som er omtrent på minimumsnivået. Disse gamle kravene om oppfylling som foreligger pr.idag trenger en oppdatering! Hadde dette bare vært et engangstilfelle […]

Lokal legevakt i Nore og Uvdal

Fra en aksjonsgruppe for lokal legevakt i Nore og Uvdal har Tunhovdfjordens venner mottatt en oppfordring til å støtte aksjonen. Oppropet lyder slik: Vi er en innbyggerinitiativgruppe som jobber for lokal legevakt i Nore og Uvdal. Med dette skrivet ønsker vi å engasjere dere som hytteeiere i dette viktige arbeidet. Det å bevare/forbedre den lokale […]

Rotur i Numedalslågen

Ved flere anledninger har vi her på Tunhovdfjordens venners blogg omtalt den brave vestlending Erik Nilsens planer om å frakte seg selv i robåt fra Pålsbufjorden, via Tunhovdfjorden og videre nedover dalen – så langt det går. Vi i Tunhovdfjordens venner oppfatter dette tiltaket som en vennehandling, iallfall en oppmeksomhet, overfor fjorden, som i disse […]

Arthur Engen i Nore

Kjære Finn-Erik Vinje Jeg kom ved en tilfeldighet over din artikkel om Karsten V. Mathisen. Jeg ønsker å spille inn at jeg er barnebarn av Arthur Engen, og at min sønn, Sondov på 29 år – som nå bor og arbeider i London, og jeg var gjester ved frigjøringsjubileet i Nore og Uvdal i 1995, […]