Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Kjært barn …

Noen hver av oss har kommet i en situasjon da vi må SKRIVE navnet på fjorden og området der vi ferdes. Noen av oss, som er pertentige med skrivemåten, er kommet i tvil: Skal vi skrive en eller to n-er, Tunovd eller Tunnhovd, Tunhovdfjorden eller Tunnhovdfjorden?
Da jeg omkring 1960 begynte å tilbringe feriedager i strøket, så jeg i regelen skrivemåten Tunnhovd på skilt og oppslag. Men noen holdt seg til Tunhovd.
Jeg øynet et mønster: Meldinger fra myndighetene, anvisninger fra Veivesenet etc. kunne ha Tunnhovd mens private beskjeder og oppslag på butikken nøyde seg med en n!
Etymologisk var saken klar: Forleddet (Tun- eller Tunn-) betegner egentlig i elvenavn og betyr opprinnelig den som svulmer.
Så tok historien en ny vending. I 1981 ble Lars Roar Langslet kulturminister, og skrivemåten av stedsnavn sorterte under ham. Da hører det med til historien at Langslet selv var fra Nesbyen, og den noe avvikende offisielle dobbeltskrivningen Tunnhovd hadde vært ham en regelmessig ergrelse. Han gjorde derfor kort prosess og bestemte uten dikkedarer at det heretter heter Tunhovd(fjorden) og ingenting annet.
Der står vi. Finner du deg godt til rette med den Langsletske skrivemåten?

Leave a Reply