Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Bøyer på fjorden!

Tunhovfjordens venner har tidligere foreslått at det utlegges bøyer på grunne steder i fjorden.

Nils Runar Sporan i Numedalslaugens Brugseierforening melder nå at det er lagt ut ti store, oransje bøyer, hver på 60 cm i diameter, på forskjellige steder. De synes godt på avstand og innebærer en ny trygghet for båttrafikken. Men la ikke dette tiltaket være en impuls til hemnings- og hensynsløs fartslek på fjorden. Og jeg minner om at det er utmerket å ro og padle her; roere og padlere forårsaker heller ingen støy.

FEV

Leave a Reply