Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Konferanse på Kongsberg

Den 1. juni var Tunhovdfjordens venner invitert til en konferanse på Kongsberg i regi av Statkraft/NLB. Emnet var Numedalslågen i sin alminnelighet, inklusive utslipp av magasinene og vannføringen nedover i vassdraget — og laksebestand og laksefiske i særdeleshet.

Tunhovdfjordens venner var representert av Arnt Jacobsen og Finn-Erik Vinje, som begge hadde et  innlegg om disse spørsmålene sett fra vårt synspunkt. Også ordfører Kirsten Hovda deltok. For oss i Tunhovdfjordnes venner er tilfredsstillende fylling av Tunhovdfjorden det springende punkt. 

På konferansen redegjorde lakseforskere i detalj for sin forskning og dens resultater. På direkte spørsmål fra formannen i Tunhovdfjordens venner ble det svart at det ikke kan påvises noen sammenheng mellom økt vannføring ved Kongsberg og livligere fiske i Lågen.

På den annen side ble det framhevet som ønskelig fra dem som forsvarer lakseinteressene, at vannføringen ved Kongsberg blir økt om sommeren.

Her ligger det en interessekonflikt, ettersom vannstanden i Tunhovdfjorden nettopp om sommeren er vårt anliggende.

FEV

Leave a Reply