Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Lågenferd i robåt!

Som tidligere meddelt, er det en uforferdet vestlending fra Førde, Erik Torp Nilssen,  som i sommer vil forsøke å ro fra Pålsbufjorden til Kongsberg, om ikke lenger.

Vi i Tunhovdfjordens venner har forsøkt å hjelpe ham med planleggingen, men især er det Nils Runar Sporan som har ytt assistanse og besvart brev fra Nilssen.

Etter jeg antar at prosjektet vekker interessen blant vennene, gjengir jeg her noe av den korrespondanse som har pågått i det siste.

Finn-Erik Vinje

Til Nils Runar Sporan fra Erik Torp Nilssen

Så har eg sett meg til å studere kart frå Numedalen og den gode
informasjonen frå deg om gode plassar for sjøsetjing og ilandtaking av
Nordlandsbåten. Eg tek til å sjekke om eg har oppfatta informasjonen rett.
Då skriv eg inn i din tekst etter kvart. Eg vonar du har tid til å svare, og
eg er svært takksam for all hjelp eg kan få til dette noko merkverdige
ferieprosjektet.

Kona og eg satsar truleg på å vere i området ca ei veke, og vi trur vi vil
satse på å vere i lag i fjellet, skogen eller på annan “sightseeing” to
eller tre dagar, og at eg er på båtreise nedover vassdraget fire, eller
maksimalt fem dager, gjerne tidleg i august. Avhengig av vindforhold, kan eg
truleg halde 2, kanskje 3 knops fart, dvs at eg trur eg KAN greie
Tunhovdfjorden på ned mot 4 timar, men dette kan jo vere altfor optimistisk,
og i tillegg må eg jo rekne nokre timar til kvar sjøsetjing/ilandføring med
all tilrigging og nedrigging. Det er framleis ganske lange dagar tidleg i
august, så eg trur eg kan greie noko slikt som fylgjande reiseplan:

1. dag.     Reise Førde – Pålsbufjorden, overnatting i bilen eller noko
slikt.
2. dag:     Pålsbufjorden på formiddagen, Tunhovdfjorden på
ettermiddagen.
3. dag:     Sightseeing eller moltetur eller noko slikt
4. dag:     Norefjorden og Kravikfjorden,
det ser ikkje ut til at eg kan greie elva mellom dei to utan bruk av
hengar.
5. dag:     Sightseeing, moltetur, kyrkjevitjing.
6. dag:     Rollag – Flesberg – Lampeland på elva,
det kan godt hende eg må avbryte før eg kjem så langt.
7. dag:     Heim til Førde.

Melding fra Sporan til Nilssen

Til: Erik Torp Nilssen
Emne: Lågenferd

Hei
Jeg kan gi noe informasjon om vannene og vassdraget du planlegger din ferd
langs:
– Pålsbufjorden:
– Utsetting; det er et båtutsett i nordvest i området Viken.
Adkomst dit går via Dagali, retning Dagali flyplass og videre på grusvei med
bomavgift. Båtutsettet er skiltet.

Eg har prøvd å finne vegen; er vi altså på RV 120 på nordsida av
Pålsbufjorden og at bomvegen mot Dagali flyplass går langs sørvest-stranda i
Pollelie etter passering av Rambergåi? Flyfoto på Finn.no-kartet viser nokså
store turre område. Kor langt trur du vi skal køyre austover frå brua over
Rambergåi?

– Pålsbufjorden er et regulert magasin, så perioden fra slutten av
juni til september er ofte best mht fyllingsgrad. Det er selvfølgelig årlige
variasjoner
– Endepunktet i Pålsbufjorden er ved Pålsbudammen – det er mulig å
ta opp båten på begge sider av dammen

For meg ser det best ut å få båten opp på nordsida av dammen. Føresetnaden
er i alle fall at vasstanden på fjorden er høgre enn på det omtalte
flyfoto/kart.

– Tunhovdfjorden
– Neste magasin er Tunhovdfjorden, der det anbefales å sette ut
båten enten på vestsiden ca 500 m sør for Pålsbudammen, eller kjøre båten
gjennom Tunhovd grenda og ta av grusvei i krysset skiltet mot
Rødberg/Nesbyen. Der er det et båtutsett ved den såkalte Tunhovdbrygga

Så ser det kanskje enklare ut å køyre med hengar på sør-vest enn ein nokså
lang, svingete veg ned til Tunhovdbrygga. Men lengst vest på området ved
Tunhovdbrygga ser ut til å ha ein god plass å rygge hengaren heilt til
vasskanten. Har eg rett?

– Tunhovdfjorden er også et regulert magasin så her gjelder det
samme som for Pålsbu
– Endepunktet er ved Tunhovddammen, på vestsiden, ca 300 m nord for
dammen er det et båtutsett

Dette er kanskje ved eit handlesenter eller noko slikt på austsida av
Sagodden, heiter det Heggelie litt nord for dammen?

Da må dere så ta bilen fatt fram til Norefjorden. Det anbefales å sette ut
båten nedstrøms Nore 2 kraftverk, ved Øymoparken.  Følg skilter fra FV 40
over Gvammen bru.
Norefjorden er ikke regulert, slik at der kan du følge fjorden til
Eidstryken i enden av fjorden, adkomst med bil ved å ta av til Norefjord
sentrum, og følge kommunal vei langs fjorden.

Båtutsettet til Norefjorden er altså på vestsida av vassdraget, om eg les
tekst og kart rett. Har ikkje funne namnet Øymoparken på Finn.no-kartet, men
det må vere ein god kilometer frå Gvammen bru?
Koordinater for utsettingsplassen kan vere 60,23800 N, 9,00600 Ø.

Jeg tviler på om stryket mellom Norefjorden og Kravikfjorden kan forseres,
men det vurderer du nok best selv.

Eg har prøvd å lese kartet og flyfoto der så godt eg kan, det ser ikkje
heilt enkelt ut å trekke båten nedover der, nei. Men kanskje gode joggesko
gir godt nok fotfeste i stryket nedover. Dette er tvilsomt for ein gamal
ustø gubbe. Eg gjer synfaring midt i juli.

Kravikfjorden er jeg usikker på beste tilgang til, spør på noen av gårdene
langs fjorden. Denne fjorden ender i  mot Kjerre dam i Veggli.

Det ser greitt ut å få båten opp ved Kjerre dam i Veggli. Eg får studere
litt når det gjeld å komme trygt ned til Kravikfjorden, og så prøver eg å
sende ein mail til Per Hellumbråten for elvefarten min lenger ned. Vonar eg
får lov å ta vidare kontakt seinare. No er klokka halv eitt om natta, og eg
får finne senga.

Takk for hjelpa så langt!

Mvh

Erik Torp Nilssen

Der må nok du ta bilen fatt til Holman camping i Rollag. Du må ikke reise
lengre enn Rollag sentrum med båten, området Djupdal er ikke å anbefale.
Neste utsetting må skje på kommunedelet mellom Rollag og Flesberg et sted.

Jeg anbefaler kontakt med Per Hellumbråten i Rollag:
perhellum@hotmail.com

Jeg håper dette gir svar på noe av det du var ute etter.

Med hilsen
Nils Runar Sporan

3 Comments

 1. Marius says:

  Vil bare opplyse om at vår kjære Statskraft har stengt av for mulighet for sjøsetting av båt på vestsiden av Tunhovdfjorden (500m fra dam)….Kjetting med hengelås kom opp for ett par år siden…..

 2. finnerik says:

  Mystisk. Dette må Sporan få svare på – og lågenfarer Nilssen må bli orientert.
  FEV

 3. Marius says:

  Vet ikke hvorfor man har stengt av denne , og plassert gampesteiner ved enhver lysåpning mot fjorden oppe ved Pålsbudammen , men så i høst garnfiskere (dvs grunneiere) som hadde tilgang til denne kjettingbommen!Så om akkurat dette er statkraft eller andre tør jeg ikke si!

  God Jul , til alle venner av Tunhovdfjorden!

Leave a Reply