Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Arthur Engen i Nore

Kjære Finn-Erik Vinje

Jeg kom ved en tilfeldighet over din artikkel om Karsten V. Mathisen.

Jeg ønsker å spille inn at jeg er barnebarn av Arthur Engen, og at min sønn, Sondov på 29 år – som nå bor og arbeider i London, og jeg var gjester ved frigjøringsjubileet i Nore og Uvdal i 1995, en hyggelig markering for oss.

Dersom det skulle komme opp mer opplysninger rundt min bestefars liv og innsats i Nore er dette av interesse for familien. Det er ingen gjenlevende barn av Arthur, men barnebarn Marit (f.Engen), barnebarn Arvid (f. Kolloen) min bror Roy og meg selv.
Mvh

Rune Engen-Glug
+47 95962020

FEVs kommentar:

Hvis det bor mennesker i distriktet med minner om Arthur Engen og spesielt hans innsats under krigen, gir vi dem spalteplass her på Tunhovdfjordens venners nettside.

Selv sitter jeg med en erklæring, adressert til ingeniør Karsten V. Mathisen, datert Kongsberg 24. juni 1949. Det er Alf Grindrud som har undertegnet brevet, som er et følgebrev til det diplom Mathisen samtidig mottok. Mathisen takkes for sin innsats i “den gruppe  av B.org som Arthur Engen ledet i Numedal”.

Brev fra Grindrud kom altså ikke før juni 1949, og han viser til at “det har vært vanskelig og få en fortegnelse over de som var med da Engen ble borte og da han var den eneste personlige kontakt jeg hadde i Numedal.” Grindrud avslutter slik: “På vegne av B.org og personlig takkker jeg Dem for Deres innsats og ønsker Dem alt godt i framtiden.”

Leave a Reply