Tunhovdfjordens venner Rotating Header Image

Referat styremøte 21. april 2011

Referat styremøte 21. april 2011
Sted: Møterommet i Øygardsgrend dagligvare
Tidspunkt: kl 1800
Tilstede: Finn-Erik Vinje, Arnt Jacobsen og Halvor Bjørnsrud
Dagsorden:
Referatsak:
– Kampanjen for vannstand i Tunhovdfjorden samlet 350 underskrifter, som i mars ble levert over til kommunestyret i Nore og Uvdal. Dette er etter styrets mening et meget godt resultat.
1. Situasjonen om ombygging av demningen til Tunhovdfjorden tas opp på neste styremøte. Vannstanden blir som før.
2. Det har vært brevveksling med NVE (Norges vassdrags- og energiverk). Innholdet legges ut på hjemmesiden til Tunhovdfjordens venner.
3. Årsmøte 2011 blir fredag 12. august kl 1800 på møterommet til butikken i Øygardsgrend.
Lier 23. april 2011
Halvor Bjørnsrud

Leave a Reply