«Ei tru maa stydja uppunder.»

Vi mennesker har inntatt vår plass i kosmos. Men mye ligger utenfor vår forståelseshorisont. Vi vet jo  ikke alt om hvordan det hele – dvs. livet – begynte. Men når vi støter på noe vi ennå ikke forstår eller har vitenskapelig grunnlag for å vite noe om, da blir det for lettvint å klamre seg […]

Continue Reading 1

Dental eller retrofleks l?

Ingen enkelt konsonant  kan ha så forskjellig lydverdi som l. I fagspråk vil man si at den har stor artikulatorisk og akustisk variasjonsbredde. Folk fra det sørlige Østfold (men også andre steder, faktisk) uttaler gjerne  l-en i ord som alle, holde, Rolvsøy på en måte som får Oslofolk til å spisse ører; er det Drillo som snakker? […]

Continue Reading 5

Ordensvesenet

Arbeiderbevegelsens stolte fylking av ledere — Martin Tranmæl, Johan Nygaardsvold, Halvdan Koht, Edvard Bull, Einar Gerhardsen, Oscar Torp, Haakon Lie blant andre – tok ikke imot kongelige ordener. De var ikke tilbøyelige til å henge medaljer på sitt bryst og skilte med sin fortreffelighet. De gjorde sin samfunnsplikt og krevde sin rett, det var det. For øvrig risikerer man […]

Continue Reading 6

Noe med å trykke på en knapp

Hjemme hadde jeg bare brødre, én eldre og én yngre, og i nabolaget fantes heller ikke jenter. Forståelig nok var mitt forhold til det annet kjønn noe anstrengt i barndommen.  Sant å si må jeg ha vært temmelig plagsom i min interesse for og kurtise av jentene på skolen. I friminuttene og på skoleveien skal […]

Continue Reading 0

Knut Hamsun

Knut Hamsuns språkpolitiske oppfatninger  kunne være en studie verd. Hans viktigste bidrag på feltet er pamfletten «Sproget i Fare» fra 1918. Den er en nådeløs nedsabling av 1917-rettskrivningen generelt og rettskrivningskomiteens formann, professor Hjalmar Falk, spesielt. Hamsun vet ingen, sier han, som sleiver så ubegavet i vei i det norske språk som nettopp Falk. Men trekker man inn andre […]

Continue Reading 0

Hva gjorde Aasen med dullene?

I bloggteksten «Målstrev og ungkarsliv» har jeg påpekt at norsk målstrev for en stor del er ideologisk forankret i livsverket til noen prinsippfaste og kondisjonssterke ungkarer, blant dem især Ivar Aasen og Knud Knudsen. Men sladrekjerringer vil vite – og her senker vi stemmen – at Ivar Aasen ikke alltid satt og hutret i skuret […]

Continue Reading 6

Marcel Proust

I 1913 forelå første bind i Marcel Prousts magnifikke romanserie  »På sporet av den tapte tid» eller – som insidere mer elegant sier: » À la recherche du temps perdu». På norsk forelå dette bindet første gang i 1968, og det var Anne-Lisa Amadou som oversatte. I 2013  kom det en lett revidert, dvs. modernisert, […]

Continue Reading 3

Dyremishandling

Jeg har aldri vært noen jeger, og det er meg ubegripelig at noen av mine medmennesker angivelig opplever noen dypere glede ved å gå ut i naturen og plaffe ned dyr. Blant de mange former for avskyelige  dyremishandling jeg kjenner (eksempelvis  engelsk revejakt, okseløp i Pamplona, tyrefekting, pelsdyroppdrett, muslimske og jødiske slaktemetoder), hører den såkalte catch and release.  Virksomheten har […]

Continue Reading 4

Det kvanser seg i Skottfjelldal

I NRKs radioprogrampost «Diktafon» redegjorde Gro Dahle på sin sjarmerende vimsete måte hva poesi er, og hva poesi ikke er. I den forbindelse siterte hun med anerkjennelse Jan Erik Volds nonsensvers «Ønskediktet» (fra samlingen Kykelipi (1969), som jeg gjengir her (med min nummerering av linjene) i dets helhet: Det kvanser seg i Skottfjelldal og kosten […]

Continue Reading 2

Skeiv

Her på bloggen har jeg gjentatte ganger kommentert velmente språklige påfunn fra politikere og opinionsledere. Alle disse offentlige personer – nei, ikke alle alle, men veldig mange - innbiller seg at virkeligheten i avgjørende grad påvirkes av hvilke ord vi setter på foreteelsene; spørsmålet om holdninger  blir etter deres mening bestemt av språklige justeringer. Det skal bidra […]

Continue Reading 1