Å rigge

Paradeeksemplet på betydningsutvidelse inspirert av engelsk er ordet smart. Det betyr nå ‘intelligent’, og det betydde det ikke før, den gang mor var dreng, som det heter. Nei, smart betydde ‘utspekulert’, ‘lur’, ‘flink til å finne utveier’. Vi som har rundet det skarpe 60-årshjørnet, holder gjerne fast  ved denne betydningen og stiller oss undrende overfor den nye bruken. Nå […]

Continue Reading 0

Paa Isa paa Mjøsen

Våren 1901 sendte maleren og forfatteren Christian Krohg en korrespondanse fra Lillehammer til Verdens Gang. Tittelen på stykket var «Paa Isa paa Mjøsa», og mange har hørt Hauk Aabel framføre det i en berømt opplesning fra 1949. Noen av Verdens Gangs lesere i 1901 reagerte på denne substantivbøyningen. Hva var bakgrunnen for denne språklig forvirrede […]

Continue Reading 1

Lovnad og løfte

Jeg skulle ha forsverget det, men må erkjenne at ordet lovnad dukker relativt hyppig opp i mediene — i skrift og tale. I første halvår av 2009 forekom lovnad  i Aftenposten i 22 artikler og løfte i 448. I en redaksjonell kommentar heter det imidlertid at Aftenposten skal bruke løfte og ingenting annet. Men det bryr journalistene seg ikke et døyt om. […]

Continue Reading 13

Talte Johan Sverdrup landsmål?

Johan Sverdrup (1816-92), hvis ry som politisk retoriker var uomtvistet i samtiden,  holdt seg til det alminnelige landsgyldige talespråk, visstnok med et svakt dansk islett. Johan Sverdrup Halvdan Koht har levert en heldekkende, monumental og innlevende Sverdrupbiografi i tre bind. Verket er tungt som en kirkeklokke og utarbeidet mit  unermüdlichem Fleiss. Man er aldri i tvil om det er […]

Continue Reading 0

Omdømme, hva betyr det?

Min frokostavis påstår at NRK er den norske institusjon som har «best omdømme», og og at «omdømmet stuper for DNB og Norwegian».  Dessuten skal omdømmeprisen utdeles. For øvrig lar såkalte omdømmeeksperter seg høre fra tid til annen. Ord betyr gjerne flere ting, og det er normalt, men i dette tilfellet — omdømme — er det prekært, ettersom betydningene […]

Continue Reading 3

Herropet dunde på Stiklestad

Poetene – skaldene – har ofte inntatt sine skanser under politiske feider – til kveik for stridsviljen i den egne flokken eller fylkingen, som det gjerne het i nasjonalt svermeriske kretser. Så har de da buldret så det monnet, jeg tenker på bl.a. Per Sivle, Arne Garborg, Ivar Mortensson Egnund. Kraftpatrioter alle sammen. Bjørnson var […]

Continue Reading 0

Snurrepiperi?

I dagens avis leser jeg et utsagn i en kronikk der det bl.a. står: «Dem jeg snakker med, sier at politiske ledere har gjenoppdaget Europarådet  …» Jeg ble sittende og glane i veggen. Utsagnet virker grammatisk helt naturlig, og det er vel sant å si ikke mange flere enn FEV som pusser brillene. Men anvender […]

Continue Reading 0

Blågult

Nyheter i vokabularet (nye gloser eller nye konstruksjoner) har nesten alltid fremmede forbilder – engelske eller svenske. «Vinnerskalle» høres kanskje helnorsk ut, men er det ikke. Ordet og bruken av det er svensk. Hvordan man reagerer på fremmed ordstoff eller fremmede konstruksjoner, blir gjerne en temperamentssak. Karl Hofso er irritert og påtaler i et brev […]

Continue Reading 3

Nynorsken — et oversettelsesproblem

Problemet er at bokmålet omgir oss på alle kanter og surrer rundt i  vår hjerne når vi setter oss ved tastaturet  — også i deres hjerne som skriver nynorsk. Det er derfor at de som har eller har hatt nynorsk som hovedmål på skolen, simpelthen synes det faller lettere å skrive bokmål. Frafallet blant nynorskelevene er stort. Det […]

Continue Reading 66

Om vakre og mindre vakre dialekter

Min avdøde lærer og kollega Eyvind Fjeld Halvorsen var ikke skvetten. Han sang gjerne sine kontroversielle toner i språkpolitiske affærer. Således sendte han sjokkbølger inn over det språkpolitiske etablissement da han offentlig tok til orde for å bruke «rottegift mot dialektene». Han hadde sett seg lei på dialektsvermeriet. Sett på maken. I en nasjonal atmosfære […]

Continue Reading 9