Alle liker ikke tran

Jeg blar i Aftenposten og ser at avisen bruker en mellomtittel til å påpeke følgende: «Alle muslimer er ikke islamister.» Vi ser nærmere på uttrykkstypen. Hva betyr sitatet bokstavelig? Jo, enten  ‘ingen muslimer er islamister’, eller ‘ikke alle muslimer er islamister (men noen er det)’. Men journalisten  burde innrettet seg annerledes og heller skrevet «ikke […]

Continue Reading 6

Syntaktisk nyarrangement

Det finnes en hel vrimmel av syntaktiske regler som styrer vår språklige atferd. Heldigvis er disse reglene ubevisste og automatiserte, vi behøver ikke å gå rundt og tenke på dem. Men så inntrer det forhold at et nytt syntaktisk arrangement begynner å gjøre seg gjeldende ved fremmed påvirknng, og da er det en del sarte sjeler […]

Continue Reading 5

Nobelprisspråk

Blant alle andre gjøremål styrer og steller Svenska Akademien med Nobelprisen i litteratur og bestemmer hvert år hvem som skal få æren og alle pengene. Ved den anledning leser akademiets sekretær opp en begrunnelse, og den er utformet i en målform som man ikke finner annetsteds i Skandibnavia. Ordvalget er meget abstrakt og opphøyd, og […]

Continue Reading 6

Om vakre og mindre vakre dialekter

Min avdøde lærer og kollega professor  Eyvind Fjeld Halvorsen var ikke skvetten. Han sang gjerne sine kontroversielle toner i språkpolitiske affærer. Således sendte han sjokkbølger inn over det språkideologiske etablissement da han offentlig tok til orde for å bruke «rottegift mot dialektene», som han sa. Han hadde sett seg lei på dialektsvermeriet. Sett på maken! […]

Continue Reading 10

Standardspråk og dialekt

Vis innlegg Dialektsvermeriet har erobret sinnene i alle avdelinger i NRK, inklusive nyhets- og meldingstjenesten. De som lager nyhetsinnslag, galer av hjertens lyst – wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.  At de risikerer å legge hindringer for en friksjonsfri kommunikasjon, bekymrer dem mindre. Lyttere med liberal  innstilling står og applauderer dette dialektkjøret, de ser det […]

Continue Reading 8

Kulturredaktør Asker oppdager liks

Kulturavdelingen i Aftenposten har omsider oppdaget at det er noe som heter liks (=lesbarhetsindeks). Dette er en svensk metode som ble utviklet i 1960-årene og var ment som et mål på teksters vanskelighetsgrad. Nå har Aftenpostens kulturredaksjon satt i gang med å underkaste avisens manuser den metoden, idet man håper at liks-metoden skal bidra til […]

Continue Reading 0

Ugrammatisk

I en avis hvis renomme er så respektabelt at jeg ikke tør eller vil røpe navnet, fant jeg følgende konstruksjon, som stod der og pukket på oppmerksomhet: «Jens og Per, dere vet hvor hverandre holder til.» (Stryk gjerne «Jens og Per», det gjør ingen forskjell.) Men meningen, den er like hen ad landeeien, som våre […]

Continue Reading 2

Min siste bok

Nei, jeg har ikke ligget på latsiden. Man får vel heller medgi at jeg har hørt til de flittiges brigade. Til tider har selveste lykken tilsmilt meg, idet jeg har skimtet Nikolai Frederik Severin Grundtvigs slogan: «et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord.» Og lykkenerjohverkengodsellergull. Med den nye utgaven av «Riktig norsk» setter jeg […]

Continue Reading 4

Tjuefemten, tjuenullseks – og nullnullårene. Tjuetjue

Seieren følger våre faner. Den seige kampen for lesemåten «tjuefemten» osv. er kronet med hell, vi har vunnet fram i de fleste krinkelkroker i fedrelandet.  Når jeg hører at Jonas, Guri, Erna, Siv, Sylvi og de andre politiske kanonene holde seg til denne systematiske lesemåten, setter det meg i eksellent humør. En armé  av USA-eksperter […]

Continue Reading 18