NAOB!

Det er en begivenhet når Det norske akademi for språk og litteratur nå (2018) presenterer  sin praktfulle digitale ordbok for allmennheten. Den er virkelig diger: Hvis den skulle vært utgitt i papirformat, hadde den utgjort 15-20 bind! Ordboka, som går under navnet NAOB (uttalt «enn -a-o-b» eller «naob») dekker både dagens norsk (bokmål) og språket […]

Continue Reading 0

Tjuenullåtte og NRK-profesjonister

Den notoriske hissigproppen Bjørn Myklebust i radioens Politisk kvarter er ikke bare krakilsk og insisterende overfor de politikere han har invitert i studioet, han er også en vinglepave, for han surrer med gjengielsen av årstall dessuten. Han sier: «I perioden fra totusenogåtte til tjue tretten.» Noe som skurrer? Svaret er ja. Altså, vi tar derfor […]

Continue Reading 15

Bekymringsverdig?

En adjektivisk sammensetning som har vunnet en viss utbredelse, men som for en mer kritisk betraktning fortoner seg tvilsom, er «bekymringsverdig». Ordet kan påtreffes i Det norske akademis ordbok (NAOB), men er ikke registrert i Kunnskapsforlagets store norske ordbok  (2017). Feilen med «bekymringsverdig» beror på forholdet mellom de to leddene «bekymring» og «verdig». At noe […]

Continue Reading 2

«Godt språk»

Man snakker om GODT språk, og det får man gjerne gjøre. Ingen har noe som helst imot godt språk. Ulempen er bare den at ingen kan gi en noenlunde uttømmende, pedagogisk tilfredsstillende og konkret forklaring på begrepet.. Norsklærerne er heroiske og gjør så godt de kan, dvs. retter elevenes  formelle feil (rettskrivnngs- og kommafeil) og […]

Continue Reading 6

Schackning!

Man tar seg til hodet. Noe skal man jo ta seg til. At NRKs (sports)journalister ikke akkurat er forbilledlige i sin omgang med språket og mottakelige for språkråd, får så være; en viss kontroll med talestrømmen bør man vel likevel kunne vente. Torgeir Bjørn, langrennsekspert i teve, vingler hit og dit og serverer et miks-maks av former herfra og […]

Continue Reading 3

Narrativ!

Det gjelder å passe på hvis man vil være med. Ytrer du deg i kulturebatten, må du ikke glemme å flette inn det mondene ordet  narrativ i teksten din –  et mer skinnende fett ord er det for tiden vanskelig å oppspore. Synes du at det blir litt tamt og hverdagslig med  skildring,  beskrivelse, praksis, framstilling, beretning, […]

Continue Reading 0

Hva mente Eidsvollsmennene?

Alle vet at fedrene på Eidsvoll i 1814  ikke ville vite av jødene. Grunnlovens § 2 hadde denne ordlyden: «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.» Nicolai Wergeland – dikterfaren – hørte til det flertall som vedtok § 2, og Henrik Wergeland – dikteren – var den kraftigste talsmann for dem som ville oppheve […]

Continue Reading 3

«Som er så typisk for folk fra vestkanten»

I Marte Michelets omtalte bok «Den største forbrytelsen» (2014) forekommer en uhyggelig nazi-type fra krigens år, nemlig den norske  frontkjemperen, torturisten, sjakkspilleren (!) og Stapomannen Stian Bech fra Oslo. Michelet misliker Bech intenst, og  det foreligger i hans tilfelle ingen formildende omstendigheter. Snarere  tvert om, for Bech er oppvokst på Slemdal som sønn av en […]

Continue Reading 0

Med iboende kraft

Den tidligere språkdirektør  Sylfest Lomheim uttaler til Dagens Næringsliv: “Hvis bokmål og nynorsk lever side om side lenge nok, vil de med iboende kraft gli sammen til ett skriftspråk. Det er jeg temmelig sikker på.” Språkpolitikere har tidligere tenkt i samme baner. Didrik Arup Seip hevdet gang på gang at fornorskning og samnorsk ville være […]

Continue Reading 5

Kielland og Sjælland (eller omvendt)

Jeg lå på sofaen og dormet da telefonen ringte og en høflig pike ville meningsmåle meg. Ettersom middagsluren dermed likevel var ødelagt, besvarte jeg et styrtregn av likegyldige spørsmål om de forskjelligste emner, blant annet om jeg likte en viss tv-serie som jeg ikke hadde hørt om, og om jeg mosjonerte, f.eks. gikk på ski. […]

Continue Reading 4