«Hen» og annen velment reformistisk ordbruk

Vis innlegg Noen – temmelig mange – klynger seg til overtroen på språkets magiske makt over tanken. De tror at bare vi bytter gloser, så blir livet lettere å leve. Holder vi oss til ord som «keivhendt», påfører vi medmennesker ubehag, som imidlertid forsvinner hvis vi holder oss til «venstrehendt». Men den som gir seg […]

Continue Reading 44

Negerproblemet

Jeg var 13 år da jeg for første gang så en livs levende neger. Kameraten min Bjørn og jeg betalte 15 øre i billettpenger på Bærumsbanen og fant veien mot Youngstorget, dit den amerikanske sangeren også hadde tenkt seg. Han gikk under navnet \paul robesån\ og var uhyre populær i Norge på denne tid – […]

Continue Reading 1

Unoter

I jevnt fortrolig samtale med kjenninger behøver man ikke snakke på millimeteren. Hvis partene hver for seg legger godviljen til, oppnår man som regel at kommunikasjonen er vellykket . I etermedial kommunikasjon må det stilles strengere krav til partenes medvirkning, og det største hinder er at kontakten er enveis. På lytterens side blir det således […]

Continue Reading 0

Provoserer ingen

Aftenposten skriver små nette lederartikler og lanserer sosialdemokratiske løsninger på tidens problemer – om f.eks. kristen seksualmoral, utdanningsspørsmål og trafikkrestriksjoner. Ingen av avisens frokostlesere risikerer å få kaffen i vrangstrupen, for det er altså jevnt alminnelige borgerlige synsmåter som her bringes til torgs. Annerledes med forekomsten av språklig avstikkere, også kalt språkfeil. At en lederskribent […]

Continue Reading 0

Om doktorgrader og sånt

Man, dvs. jeg,  tar seg til hodet og blir sittende en stund og glane i veggen. Kulturjournalist Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten har nemlig ennå ikke har fått med seg at man ikke «skriver en doktorgrad» («Det er det han har skrevet doktorgrad om»), man disputerer for en doktorgrad ved å forsvare en avhandling ved […]

Continue Reading 5

På magan på flåtan i sælan

Anne Rimmen, kjent fra radio og tv, hadde besørget den uovervinnelige Lars Monsen ut i ulendt terreng, der han ble satt på diverse prøver. Begge kom til orde via mikrofon,  slik at vi tv-seere kunne følge strabasene fra sofakroken. Situasjonen åpnet for språklig observasjon. Programlederne  – også Rimmen – holdt seg med et folkelig preget […]

Continue Reading 7

Om normbevissthet hos nynorskinger og bokmålere

Jeg har i et par tidligere blogginnlegg litt småfrekt stilt dette spørsmålet: Er norsk et språk? Du kan finne dem med hjelp av registeret. Man tenker seg at et skriftlig riksspråk i et samfunn av vår moderne type (med alminnelig lese- og skriveferdighet) må være relativt enhetlig; dets ortografi, ordvalg og grammatikk er normert, og […]

Continue Reading 18

Promovere – promotere

Noe av det første jeg gjør når en ny dag er opprunnet, er å studere sjakkkameratenes sjakkspalte i Aftenposten. De beveger seg lett og ledig både på sjakkbrettet og i språket, så jeg behøver ikke anstrenge meg til det ytterste for å følge med. Men uten diagrammene går det ikke, for jeg er og blir […]

Continue Reading 8

Mer moro i Aftenposten

I en bloggtekst nylig drev vi hensynsløst gjøn med Aftenposten, som i en billedtekst brukte uttrykket «høyere utdanningsminister Ola Borten Moe». Det burde Aftp holdt seg for god til; hun begikk nemlig en språkfeil, kalt forleddsbestemmelse. Regelen er at et adjektiv som står til et etterfølgende sammensatt substantiv, skal bestemme substantivets siste ledd. «En snill […]

Continue Reading 0

Det fagraste mål som på jordi er

Ved å aktivisere datamaskinens søkefunksjon kan bloggvennene konstatere at jeg i flere omganger har løftet det interessante begrepet «knot» opp mot lyset. En begrepsbestemmelse er krevende – og absolutt ikke barnemat. I regelen dreier ordet knot(e) seg om verbal praksis man misliker, tar avstand fra og betrakter som språklig unatur. Men «knot» og «knote» kan iblant også dukke opp […]

Continue Reading 2