Henne har jeg aldri hørt om

Kasusbøyningen i norsk er sjelden besværlig, det meste er som fot i hose. Men det finnes noen tilfeller der vi kan komme i tvil, og talespråket er ikke alltid en pålitelig veileder. En journalist betror seg  således til blogginnehaveren og  forteller at hun er kommet i heftig disputt med kjæresten om et kasustilfelle: Hun synes […]

Continue Reading 2

Jephftas Datter gaaer sin Fader imøde

Jefta, sønn av Gilead, var besatt av trangen til å beseire og underkue  ammonittene, som var israelittenes fiender. Men skulle det skje, måtte han ha Guds  hjelp. Det fikk han. Da Jefta drog ut i striden mot fiendene, avla han et løfte til Gud: Den første som kom ut av døren på Jeftas hus når […]

Continue Reading 7

Gilead stengte vadestedene over Jordan

Til de bloddryppende og hårreisende brutale historier i Bibelen om hvordan rettenkende og gudfryktige menn massakrerte uliketenkende og -troende,  hører fortellingen om det blodbad som  Gilead forårsaket ved vadestedene over Jordan. 42 000 menn av efraimittenes stamme ble avlivet. (Noen kvinner strøk ventelig også med, men det bryr ikke Bibelen seg om å nevne.) Gilead […]

Continue Reading 1

«Hverandre» kan ikke være subjekt

La oss teste: Hverandre kan  ikke fungere som subjekt og likner i så måte seg. Ingen av de to pronomenene hverandre og seg kan være subjekt. Det får regnes for en språkfeil når Aftenposten skriver slik: «Dere vet hvor hverandre holder til.» Jf. «Norsk grammatikk – det språklige byggverket» (2018), s. 146. Men det kan gjerne hete «Eva og Jens elsker hverandre«, for her er hverandre objekt. Det […]

Continue Reading 2

Mathilde Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant (H) Mathilde Tybring-Gjedde , 26 år, er tydeligvis en stigende stjerne på himmelhvelvingen. Hold øynene på henne. Hun er utvilsom meget dyktig, og hun legger en  tiltalende vennlig tone over sin polemikk. Et påfallende trekk ved denne Oslodamens talespråk er et markant innslag av «Østfold-l»  i ord som alle, holde, valg. Dertil kommer at […]

Continue Reading 0

Grunnlovsforandringer

Om «Ekkogjengen » i NRK P2 er mye godt å si. Det er sjelden disse flinke unge kvinner og menn bringer likegyldig stoff. Forleden dreide det seg om kongsdatteren og hennes sjaman. Lise Borchgrevink fra NRK fikk folket i gata til å ytre seg, og de fleste – inklusive Borchgrevink? – syntes at monarkiet var […]

Continue Reading 1

Oss ondsinnede republikanere

Det er synd å si det, men for oss republikanere er det bare velkomment når medlemmer av kongehuset  blamerer seg. For en kynisk betraktning  er det således vel og vakkert  at kongsdatteren skaffer seg en forvirret, men geskjeftig  sjaman som livsledsager.  Denne fyren gir nå ut en bok som åpenbart har stort salgspotensial. Gå og […]

Continue Reading 2

Den som ikke har gjemt seg nå …

Den av bloggvennene som har formen inne, inviteres til å være med på en botanisering i det grammatiske landskapet. La oss se på en ytring med et relativkompleks av følgende art: «Den som ikke er med meg, han er mot meg.»  Det er et Jesusord (Matt 12,30), men selve den syntaktiske konstruksjon er alminnelig i […]

Continue Reading 5

Der ingen skulle tru …

Den syntaktiske foreteelse som kalles setningsknute, dukker opp her og der – iblant der man minst venter den. Den støter i mange tilfeller  an mot de fleste nordmenns språkfølelse, f.eks. slik:  «Fido har vi en hund som heter», «mot mygg finnes det mennesker som bruker bensin», «hatten ble han sint da de rev av ham». […]

Continue Reading 0

Om man, en og du som ubestemte pronomener

Til de heftigste språknormeringsdyster som har vært utkjempet i den norske offentlighet, hører striden om ubestemte pronomner man  og en: «Man skal oppføre seg slik at ens foreldre er stolte av en.» (Legg merke til at man bare kan være subjekt.) For én gruppe av kombattanter  er ordet man  unorsk og ufolkelig og derfor forkastelig. I Helleviks renommerte Nynorsk ordliste  forekommer  […]

Continue Reading 1