Miks-maks

NRK-studiokameratene Jann Post og Torgeir Bjørn dusjer fedrelandet med sitt lettflytende snakk . De tar det sant å si ikke så nøye med  de språklige detaljene. Spør dem f.eks. hvordan de leser årstallet 2018! Iallfall nedlater de seg ikke til å lese nærværende blogg, enn si studere språkrådene der; herrene har jo så mye annet […]

Continue Reading 3

Dansk = norsk

I diskusjonen om innføring av nye regionnavn er det mange som tror at bøyningsformen Viken er dansk og Vika norsk. Med nasjonal dirr på stemmen krever de følgelig at regionnavnet må være Vika og ingenting annet.. Vika  er den mest utbredte moderne talemålsform, det er udiskutabelt. På gammelnorsk het det faktisk Viken – og solen. I slutten av middelalderen videreførte det tradisjonelle norske skriftspråket også andre […]

Continue Reading 0

Vær ikke knegen med preposisjonene!

I anledning av tiårsjubileet for nærværende blogg inviteres venner og lesere til PREPOSISJONSSKOLEN, hvis første leksjon går ut på å innprente følgende leveregel: Vær ikke knegen med preposisjonene! Skriv ankomme TIL et hotell, men også i anledning AV jubileet. Vi  kommer tilbake til saken.

Continue Reading 0

Mor og far eller mamma og pappa

Danskene sier mor og far, svenskene mamma og pappa. Og vi nordmenn gjør som vanlig: Vi ligger midt imellom; noen sier det ene, andre sier det andre. Noen veksler etter stilnivå og situasjon: mor og far i nærvær av fremmede, mamma og pappa internt i familien. I Henrik H. Langelands roman «Verdensmestrene» (2010) står det et […]

Continue Reading 16

Aase Cathrine Myrtveit

Programposten «Verdibørsen» i NRK P2 hører til lyspunktene i en radioverden som mer og mer preges av heseblesende, ungdommelige kjekkasprogramledere med  likegyldig budskap og snøvlete artikulasjon. I  «Verdibørsen»  blir lytterne i stedet invitert på resonnementer om vesentlige spørsmål, og velartikulerte gjester i studio får lov til å snakke til punktum uten å bli avbrutt. I forbifarten noterer jeg at […]

Continue Reading 5

Med viten og vilje?

Jeg har tidligere berørt det hevdvunne uttrykket med vitende og vilje. Nå vender jeg tilbake til det, fordi tv-journalist Jarle Roheim Håkonsen blander sammen suffiksene -ende og -en og og tror at det heter «med viten og vilje». Dermed har han formidlet vranglære til hundretusener av nordmenn. Og NRKs nettsider blåser reglementet en lang marsj: «Mot bedre viten […]

Continue Reading 11

«Litt av et hatoppgjør»

Den som har fulgt med på min blogg, vet at jeg kan styre min begeistring for motorsport på land og til sjøs. Det er tilstrekkelig med støykilder i vårt samfunn fra før. I mitt nærområde i skogen i Bærum, der jeg ofte utfolder en smule fysisk aktivitet, finnes en skare av skyttere som plaffer intenst løs […]

Continue Reading 1

Richard Dawkins og de andre

Som filolog med ulykkelig kjærlighet til  og svermeri for naturvitenskapen gir jeg meg ufortrødent i kast med tekster innenfor dette felt. Noe forstår jeg, annet går hus forbi. Kosmologen Stephen Hawking er således vrien å hanskes med, Richard Dawkins er lettere. Dawkins, framstående evolusjonsbiolog og ateist, er min mann. Hans bok «Gud, en vrangforestilling» (norsk […]

Continue Reading 3

Den langvarige kampen om -a

Den klassen av svake verb som i skoleordlistene er oppført med -a eller -et i fortid (kastet/kasta, bebreidet/bebreida, forvaltet/forvalta), har svært mange medlemmer. En overveldende majoritet av  prosent av de svake verbene hører hit, det finnes mange eksempler i hvert eneste skriftstykke. Nye verb som blir innlemmet i språket, slutter seg til denne store mønstergruppen. Allerede i […]

Continue Reading 14

Om å løpe fra sin egen skygge

De fleste vet hva ateist betyr; noen vet også at ordet er av gresk opprinnelse, og at prefikset a- (foran vokal: an-, jf. an-alfabet) har nektende innhold og betegner fravær av det følgende begrep: a-theos er ‘ikke-gud’. Ateisme er en livsanskuelse uten tro på guddommelige makter eller en personlig gud. Mange kvier seg for å bruke ordet ateist om seg selv. Men rett besett er vi alle […]

Continue Reading 2