Midten av tjuehundretallet

Den muntre spottegjøk Arne Hole i Aftenposten holder gemyttlig gjøn med sine sportsjournalistkolleger og serverer gjerne deres språklige miserer   i skarp saus. Under overskriften «Rundt 2050?» gjengir han følgende sitat fra egen avis: «Svensken trente Englands landslag på midten av 2000-allet.» Dermed gir Hole oss anledning til å harpe videre på et av våre våre […]

Continue Reading 0

Kasusproblemer

Hva kasusbøyning i moderne norsk anbelanger, så er ikke det rare greier. Noen pronomener har slik bøyning (de/dem f.eks.),  og hva substantivene angår, kan vi nevne genitivsbøyning, men ellers er kasusformene forsvunnet i årenes løp. Men helt slipper vi ikke unna, og man kan vri sin  hjerne med enkelte tilbakevendende problemer, f.eks.: «Hun/henne vet jeg nok […]

Continue Reading 0

Erik Tornes og refleksivt pronomen

Aftenpostens debattredaktør Erik Tornes, han som er portvokter for alle debattkåte innsendere, skriver følgende: «Meland mener … at vi nærmest burde ha nektet henne å henvise til studier hun mener støtter sitt syn» (FEVs uth.). Det dreier seg om den kompromissløse og temperamentsfulle bergenserinne Nina Karin Monsen, men hennes person hopper vi over. Her er […]

Continue Reading 1

Pluralis medicinalis: «Skal vi så legge oss på benken?»

Leger har i en viss utstrekning opprettholdt en språlig praksis  som ved nærmere ettertanke fortoner seg som bemerkelsesverdig .  Jeg tenker på legens  særegne  bruk av første person flertall av det personlige pronomen — i eksempler som disse: «Det er skjedd en stor forandring med oss»; «Er vi ikke kvitt hostingen?»;  «Hvordan sov vi  i natt?» […]

Continue Reading 2

Hamsuns Victoria og «ha det!»

Forleden havnet jeg i en norsk film som bar tittelen Victoria.  Det dreide seg om Hamsuns Victoria, og derfor ble jeg sittende – selv om Victoria for meg ikke rangerer høyest blant  mine Hamsun-tekster. Historien om frøken Victoria og møllerens sønn Johannes blir for  krampaktig  romantisk etter min smak, og filmen gjorde meg ikke mer […]

Continue Reading 2

En grammatisk petitesse

Vær med på at begge de følgende ytringer er korrekt norsk: (a) ´Møller er ikke `møller (b) `Møller er ´Møller ikke Forskjellen er ikke stor, men den er der. I uttalen. og i betydningen. (Merk for øvrig at stor/liten forbokstav er brukt etter en nøye avveining.) Med aksenttgn har jeg markert uttaleforskjellen:  høyrevendt  aksent (accent […]

Continue Reading 0

Språk og virkelighet

Ord betyr det de betyr, og språkbrukerne må rette seg etter deres konvensjonelle innhold .  Etymologi og ordhistorie er interessante emner, men det bør ikke være noen presserende oppgave å få folk til å innrette seg etter ordenes opprinnelige, «egentlige» betydning. I så fall ville vi havne  i et uføre. En kokebok gir beskjed også […]

Continue Reading 1

Så Allah og Bjørnson skal beve

Tidlig i forfatterskapet visste Hamsun hvor han ville: «Jeg skal faen tørke mig skrive en kjærlighedens lovsang, så Allah og  Bjørnson skal bæve.» For den danske poeten Benny Andersen (se bloggtekst med tittelen «Uten damer …») var damer et problem, men helt klart en nødvendighetsartikkel («besværlig med, umulig uten»). Slik  resonnerte visst  Benoni  også, han […]

Continue Reading 0

Paa Sejrens Dag!

«Hvem tæller vel de tabte Slag paa Sejrens Dag», sang den uforlignelige BB, og jeg legger triumfatorisk min røst til hans. I nærværende blogg har vi  nemlig ført en seig kamp for den riktige måten å uttale årstall på og ad nauseam (slå opp!) ramset opp tallene: tjueti, tjueelleve  …. tjuetjue, tjuetjueto … tjuetretti. Den tellemåten […]

Continue Reading 0