Klåfingret

Iblant – når man ferdes i språket – hender det at aktverdige personer klynger seg til de underligste ideer om hvordan språket ideelt sett skal innrettes. Forstander ved det mosaiske trossamfunn, Ervin Kahn, har således fått både NRK («Dagsnytt atten») og Norsk språkråd med på den tanke at ord som refererer til udiskutabelt kritikkverdige handlinger, […]

Continue Reading 0

Pinnsvinet Bolla etablerer seg!

Til min store tilfredshet har pinnsvinet Bolla etter moden overveielse bestemt seg for å oppslå sitt paulun i vår hage, nærmere bestemt  i en praktfull komposthaug i et fredfullt hjørne av samme. Her er hun velkommen! For å gjøre omgivelsene  enda mer tiltrekkende for Bolla og hennes eventuelle familiemedlemmer har jeg snekret et hus 40 […]

Continue Reading 7

Språket er likeglad med de historiske forhold

Da jeg gikk på folkeskolen, hadde vi to keivhendte gutter i klassen. Skjønnskriftbøkene deres så sant å si riktig grisete ut. Vi skriver jo fra venstre mot høyre, og den ordningen er meget upraktisk for keivhendte. Til gjengjeld var de to klassekameratene noen racere i ballkast! Førti år etterpå fikk jeg vite av en venninne […]

Continue Reading 8

Den som ikke har gjemt seg … …

Den av bloggvennene som har formen inne, inviteres til å være med på en botanisering i det grammatiske landskapet. La oss se på en ytring med et relativkompleks av følgende art: «Den som ikke er med meg, han er mot meg.»  Det er et Jesusord (Matt 12,30), men selve den syntaktiske konstruksjon er alminnelig i […]

Continue Reading 5

Hans Støvlehæle gik han skieve

Johan Herman Wessels epigrammatiske gravskrifter – utformet på dansk – er kjent i vide kretser. Danmark og Norge levde jo i mange hundreår i et lykkelig litterært fellesskap. Men slik som det står i dette epigrammet, kan det ikke hete her oppe i klippelandet; vi må si «sine», ellers går det ikke. Vi noterer altså: […]

Continue Reading 1

NRK-språket før og nå

Christian Borch og Lars Os, som begge formidler NRK-fjernsynsnyheter og dermed inntar en sentral plass i nasjonens bevissthet, er kommet i tottene på hverandre. De utnytter nemlig forskjellige lag av det norske språkets repertoar: Borch holder seg til det tradisjonelle forråd av journalistiske uttrykksmidler, Os avviker fra denne tradisjon på nær sagt alle punkter og […]

Continue Reading 0

Ingen ueffen ide

Petter Stordalen, han med hotellene du vet, er en artig prikk. Nå foreslår han like godt at Sverige, Danmark og Norge danner en union. Det er ingen dum ide. Bare lytt til radioprogramposten «Svensken, dansken og norsken», der henholdsvis Åsa Linderborg (S), Hassan (D) og Hilde Sandvik (N) utveksler kloke tanker om politisk og annet […]

Continue Reading 0

«Sin » eller «hans»?

Heldigvis slipper vi å gå omkring og memorere grammatikkregler, de innfinner seg nemlig per automatikk når vi taler eller griper pennen, for det er jo morsmålet det handler om. Vi vet f.eks. at det må stå hans i følgende setning – forutsatt at det ikke dreier seg om Jens’ bil: «Jens vasket bilen hans». Hvis […]

Continue Reading 0

Per Bøhn

Jeg er sikker på at noen av (de tilårskomne) bloggleserne drar kjensel på navnet Per Bøhn (1916-1990). Ved sin pensjonering fra NRK var han sjef for radioens nyhets- og aktualitetsavdeling; tidligere var han i mange år nyhetsleser i Dagsnytt. Man kan si at han inkarnerte selve Dagsnyttonen, dvs. et myndig og nøkternt etermedialt nyhetsspråk – […]

Continue Reading 2

«Kessen står det te med streika demmers?»

Det nåværende regime i NRK svermer for dialekter og individuelle varianter og bagatelliserer hensynet til at språk også er fellesskap. Institusjonen har således for lengst kvittet seg med forestillingen om NRK som språklig forbilde. Dialektbegeistring De unge mennesker som i dag debuterer ved mikrofonen, oppmuntres av sine foresatte til å videreføre usystematiske privat- eller lokalspråklige […]

Continue Reading 3