Om å samtale med kongen

Vi har en særskilt og meget anvendelig ordklasse til bruk når mennesker møtes:  personlige pronomener. Det vanligste pronominale tiltaleordet mellom likemenn er du, med kasusformene deg og din.  Det finnes også en mer formell variant, og i skrift utstyrer vi denne med stor forbokstav: De – Dem, Deres. Slike høflige tiltaleformer kan tre i funksjon når relasjonen er asymmetrisk: Den med […]

Continue Reading 0

Språket er likeglad med de historiske forhold

Da jeg gikk på folkeskolen, hadde vi to keivhendte gutter i klassen. Skjønnskriftbøkene deres så sant å si riktig grisete ut. Vi skriver jo fra venstre mot høyre, og den ordningen er meget upraktisk for keivhendte. Til gjengjeld var de to klassekameratene noen racere i ballkast! Førti år etterpå fikk jeg vite av en venninne […]

Continue Reading 2

-a eller -et?

Jeg har et annet sted på bloggen  («Den langvarige kampen for -a») omtalt de språkpolitiske bestrebelser for å gjøre fortidsformen -a til allmenn form i den største og mest produktive verbklassen (har samla, har bekrefta, har forvalta  osv.). Moltke Moe (død 1913)  — samnorskstrevets bannerfører  I samnorskperioden, dvs. fra begynnelsen av 1900-tallet til omkring 1970,  la […]

Continue Reading 18

Miks-maks

NRK-studiokameratene Jann Post og Torgeir Bjørn dusjer fedrelandet med sitt lettflytende snakk . De tar det sant å si ikke så nøye med  de språklige detaljene. Spør dem f.eks. hvordan de leser årstallet 2018! Iallfall nedlater de seg ikke til å lese nærværende blogg, enn si studere språkrådene der; herrene har jo så mye annet […]

Continue Reading 4

Dansk = norsk

I diskusjonen om de store regionene og navnene på samme er det mange som tror at bøyningsformen Viken er dansk og Vika norsk. Med nasjonal dirr på stemmen krever de følgelig at regionnavnet må være Vika (på -a) og ingenting annet. Vika  er den mest utbredte moderne dialektformen, det er udiskutabelt. På gammelnorsk het det imidlertid Viken (víkin) – og sólen. I slutten av middelalderen videreførte […]

Continue Reading 0

Vær ikke knegen med preposisjonene!

I anledning av tiårsjubileet for nærværende blogg inviteres venner og lesere til PREPOSISJONSSKOLEN, hvis første leksjon går ut på å innprente følgende leveregel: Vær ikke knegen med preposisjonene! Skriv ankomme TIL et hotell, men også i anledning AV jubileet. Vi  kommer tilbake til saken.

Continue Reading 0

Mor og far eller mamma og pappa

Danskene sier mor og far, svenskene mamma og pappa. Og vi nordmenn gjør som vanlig: Vi ligger midt imellom; noen sier det ene, andre sier det andre. Noen veksler etter stilnivå og situasjon: mor og far i nærvær av fremmede, mamma og pappa internt i familien. I Henrik H. Langelands roman «Verdensmestrene» (2010) står det et […]

Continue Reading 16

Aase Cathrine Myrtveit

Programposten «Verdibørsen» i NRK P2 hører til lyspunktene i en radioverden som mer og mer preges av heseblesende, ungdommelige kjekkasprogramledere med  likegyldig budskap og snøvlete artikulasjon. I  «Verdibørsen»  blir lytterne i stedet invitert på resonnementer om vesentlige spørsmål, og velartikulerte gjester i studio får lov til å snakke til punktum uten å bli avbrutt. I forbifarten noterer jeg at […]

Continue Reading 5

Med viten og vilje?

Jeg har tidligere berørt det hevdvunne uttrykket med vitende og vilje. Nå vender jeg tilbake til det, fordi tv-journalist Jarle Roheim Håkonsen blander sammen suffiksene -ende og -en og og tror at det heter «med viten og vilje». Dermed har han formidlet vranglære til hundretusener av nordmenn. Også  NRKs nettsider blåser reglementet en lang marsj: «Mot bedre viten […]

Continue Reading 11

«Litt av et hatoppgjør»

Den som har fulgt med på min blogg, vet at jeg kan styre min begeistring for motorsport på land og til sjøs. Det er tilstrekkelig med støykilder i vårt samfunn fra før. I mitt nærområde i skogen i Bærum, der jeg ofte utfolder en smule fysisk aktivitet, finnes en skare av skyttere som plaffer intenst løs […]

Continue Reading 1