Stoppsignaler

Den folkekjære humoristen Kjell Aukrust (1920–2002) fra Alvdal fortjener saktens en biografi, og nå (dvs. 2020) har han fått en. Sigmund Løvåsen har skrevet. Av spesiell interesse er Løvåsens tilnærming til Aukrust-familiens nasjonalsosialisme og det norske NS. Dette var et emne som Kjell Aukrust gjennom livet var opptatt av å holde skjult; han hadde «berøringsangst […]

Continue Reading 0

Små forstyrrelser

Sansen for lokalhistoriske detaljer svekkes ikke med alderen, og nylig har jeg gledet meg over Bjørn Magne Mathisens tettpakkede «Historien om Stabekk – og stabekkingene» (2020). Det er mye godt å si om boka, men én stilistisk detalj burde vært innrettet annerledes: Forfatteren bruker nær sagt konsekvent ha som hjelpeverb der tradisjonen tilsier være : […]

Continue Reading 1

Langtrukken kamp om -a: Gata er sperra

 Den klassen av svake verb som i skoleordlistene er  oppført med valgfritt –et eller –a i fortid, har svært mange medlemmer. En klar majoritet (anslagsvis  80 %) av de svake verbene hører hit, det  er lett å finne eksempler i nær sagt hver eneste tekst som faller under vårt øye. Det dreier seg om verb […]

Continue Reading 7

Fra lillebrors synspunkt

Personlige refleksjoner over en nordmanns samliv med svensk språk Da jeg som nyutdannet filolog i 1962 tiltrådte en stilling som norsk universitetslektor ved Institutionen för nordiska språk ved Stockholms universitet og slo meg ned i byen, var jeg  full av idealistisk språklig besluttsomhet: Ikke noe svorsk her i gården! (Dette var lenge før medieyndlingen Fredrik […]

Continue Reading 3

Tjuenullåtte, Rikke Eckhoff og de andre

Den notoriske hissigproppen Bjørn Myklebust i NRK-radioens Politisk kvarter er ikke bare krakilsk og insisterende overfor de politikere han har invitert i studioet, han er selv en vinglepave, for han surrer med gjengivelsen av årstall dessuten. Han sier: «I perioden fra totusenogåtte til tjue tretten.» Noe som skurrer? Svaret bør være ja. Altså, vi tar […]

Continue Reading 16

Brutalitet satt i system

På svensk tv så jeg den internasjonalt kjente hjerneforskeren David Ingvar, han advarte mot boksing som sport. Gjentatte slag mot hodet kan medføre hjerneskader. Ja men, sier boksetilhengerne, deltakerne overvåkes så godt av medisinsk personale. Det er et tynt forsvar. Hele poenget med boksingen er å påføre motstanderen så mange slag som mulig, slik at […]

Continue Reading 1

Om å velge

Hva det gjelder om for den som skriver eller på annen måte deltar i språklig formidling, er å treffe forstandige valg, dvs. å framføre en sak slik at den som leser eller lytter, ikke avledes, sinkes eller hemmes i sin forståelse. Et samarbeidsprosjekt Språket er et fellesanliggende, et samarbeidsprosjekt. Den lydlige og grammatiske struktur i […]

Continue Reading 0

Prosentpoeng

I etermediale nyhetssendinger og annen informativ prosa hender det at ordet prosentpoeng og prosent forveksles. Et konkret eksempel på korrekt språkbruk: Hvis en avgift på 18 % forhøyes til 24 %, er stigningen 33 1/3 % (6 er nemlig 33 1/3 % av 18). Men det går også an å si at stigningen er 6 […]

Continue Reading 1

Hvorfor er stygge ord stygge? Avdeling 1

Jeg skal snakke litt løst og fast om hvorfor visse ord og uttrykk er stygge – for det er de jo! Andre ord og uttrykk er pene. Alle har vi fornemmelser knyttet til språk – inntil videre kan vi kalle dem estetiske. Noen av disse fornemmelser er individuelle og knyttet til de erfaringer hver især […]

Continue Reading 2

Heis flagget for Mykle!

I dag heiser jeg flagget og blåser i signaltrompet for Mykle, Agnar Mykle. Den åttende august i år ville han fylt 106 år, og dét er da en anledning så god som noen? Hvilken overdådig stilistisk kraft, hvilken sprellende språklig fantasi! Var det noen som mumlet om at norsk er et fattig språk? Ta og […]

Continue Reading 5