Uttale

Det er tent en ny langrennsstjerne på himmelen, Klæbo heter han. Det vil si, han har Klæbo som ett av sine to etternavn, hvorav Klæbo er det ene. Den generasjon av nordmenn som er født omkring  1990, ble skylt med i den feministiske navnebølge som inntraff på det tidspunkt. Det pussige er imidlertid at svenske og danske […]

Continue Reading 0

Bannskap — et overskuddsfenomen

Bannord, eder, ukvemsord og annen språklig styggedom er rammet av håndfast moralsk og religiøs fordømmelse. Om man anlegger et mer verdinøytralt synspunkt, må det være tillatt å påpeke at til dette vokabularet er det knyttet mye ekte ordglede. Mange ord – blant dem de forbudte – har særlige kvaliteter, en duft, en farge og uttrykksfylde […]

Continue Reading 0

Utrolig!

En av mine  trofaste bloggvenner ber meg pusse politiet på en moteforeetelse som truer med å ta julefreden fra henne. Det dreier seg om forsterkerordet utrolig, et ord som skruppelløse skribenter og talere misbruker noe forskrekkelig.  Klisjeen utrolig kan forbindes med hvilket som helst adjektiv eller adjektivisk uttrykk. Idrettsfolk og statsråder, forskere og syngedamer, lærere og fjernsynsreportere – alle […]

Continue Reading 7

Det er noe som heter feil

Enkelte lingvister som kan sin språkhistorie,  gjør høylytt og nærmest triumfatorisk gjeldende at språket forandrer seg — som om det skulle være noen ny oppdagelse. F.eks. antar de at flere enn før sier «skjærte» og ikke «skar», at mange sier/skriver «når» i stedet for «da», og at ganske mange unge mennesker tror at at det de kaller «bjørnetjeneste», […]

Continue Reading 6

Hun/henne vet jeg nok hvem er

Orker du en rask syntaktisk eksersis? Hvis nei — finn på noe morsommere å foreta deg. Kom igjen i morgen. Vi går løs på emnet:  Noen pronomener har  kasusbøyning.  Jeg – meg, du – deg, han – ham, hun – henne, vi – oss, de – dem er eksempler. Skrivende og talende kan her ofte […]

Continue Reading 0

Min elska venn?

Ved et par anledninger har jeg berørt -a-bøyning i verb (bebreida, bedyra, beherska, beskjeftiga, besudla,  forvalta, forandra, foreviga, utfordra, sona, svekka osv.). Noen slike a-former  fikk plass i  den offisielle 1917-rettskrivningen (som alternativer), og det var et meget dristig grep. Men de har iallfall overlevd i den offisielle Språkrådsnormen. Grammatikeren August Western skriver om dem i 1921: «Disse former […] har […]

Continue Reading 6

Gartner, ikke rothogger

Når en tvilrådig språkobservatør stiller spørsmål om riktig eller galt i språket, er oppgaven for en ansvarsbevisst rådgiver å redegjøre for den faktiske språkbruken og bygge sitt råd på den. Hvis den faktiske språkbruken varierer, må rådgiveren opplyse om hvilken variant som er den korrekte, dvs. den som en meget lesende og skrivende og derfor […]

Continue Reading 6

Sylvi Listhaug – ei/en renhårig politiker?

Det er  – grammatisk vurdert – fullt ut forsvarlig å si: (a) «Sylvi Listhaug er en renhårig politiker.»  Det går ikke an å skrive – som Dagbladet gjør: (b) «Sylvi Listhaig er ei renhårig politiker.» Politiker  er nemlig grammatisk hankjønn (en politiker – politikeren). Og hankjønnsord kan ikke forbindes med hunkjønnsartikkelen ei. Personbetegnelser kan i mange tilfeller også brukes […]

Continue Reading 3

Den som ikke har gjemt seg nå …

Den av bloggvennene som har formen inne, inviteres til å være med på en botanisering i det grammatiske landskapet. La oss se på en ytring med et relativkompleks av følgende art: «Den som ikke er med meg, han er mot meg.»  Det er et Jesusord (Matt 12,30), men selve den syntaktiske konstruksjon er alminnelig i […]

Continue Reading 5

Byen slukte dem

I begynnelsen av 1900-tallet ble landsmålsbevegelsen båret fram av en relativt liten krets av idealistiske, nasjonalisinnede intellektuelle. De gav alt for saken og var utrettelig på ferde. Det endelige mål hildret i det fjerne: Landsmålet som eneste skriftmål i Norge.  Skjønt, ikke så fjernt enda: En av de brennende sjeler, juristen Nikolaus Gjelsvik, tidfestet riksmålets […]

Continue Reading 8