Gjennombrudd?

I godt og vel hundre år har skoleelevene måttet bakse med dobbeltopplæring i to nærstående varianter av skriftlig norsk (nynorskstilen!), og like lenge har den vært under beskytning. Antakelig skolens mest upopulære fag. Men lite skjer, og elevene fortsetter år ut og år inn sin åndløse pugging av nynorske formalia, herunder leksikalske forbudsregler. Det er […]

Continue Reading 1

Vi se(e)s

Den gemyttlige resiproke avskjedshilsenen «vi ses», eventuelt «vi sees», foreligger også iblant i en slags nynorsksversjon – oftest i formen «vi/me sjåast». «Me sjåast i Numedal» lyder således jubelropet fra turistkontoret i mine hyttetrakter. (Men i Fredrikstad, der heter det helst «(vi) prekæs».) Tilbake til den gjengse nynorskversjonen, dvs. «vi sjåast». Denne formen er diskutabel, […]

Continue Reading 0

Er’e så farlig ‘a?

Den muntre, gemyttlige tittel – «Er’e så farlig a’»  – kan lett besvares. Svaret er ja, det ER farlig, i betydningen viktig. Surr altså ikke med ortografi, tegnsetting og grammatikk – skriv «sjelden» med sj og ikke med skj, la «skjære» og «bære» fortsatt være sterke verb, rot ikke med og/å og pronomeners kasusbøyning. Studér […]

Continue Reading 7

De/dem synes hun er best

Min morgenavis forteller at Caroline treningsløper åtte mil i uka, og da trenger hun både lungekapasitet og joggesko av lettvektstypen –(1) «de synes hun det er aller best å løpe med», leser jeg. Grei skuring, Men den grammatiske konstruksjonen er ikke for pattebarn. Man bør således overveie kasusvalget. (Jf. «Riktig norsk» (2020), s. 320 ff. […]

Continue Reading 0

Drep meg, konge, men ikke med garpegenitiv!

Facebook har åpenbart stor tiltrekningskraft, det er en vrimmel av menneskelige ytringer å finne på den adressen. Mange, mange finner utløp for sin virketrang og deltar i meningsproduksjonen. Godt så. Og siden Facebook er så folkekjær, er garpegenitiven allesteds forekommende på de kanter: «Tina Olsen sitt bilde», «Tore Svensen sitt innlegg», «Khan sin video» , «Carina […]

Continue Reading 17

Hva er «normalt» bokmål?

For en gangs skyld har blogginnehaveren overlatt til en kollega å føre ordet – i dette tilfellet leksikografen Tor Guttu, som i en årrekke har stått sentralt i debatten om norsk språknormering og -politikk. Han er hovedredaktør i Det Norske Akademis ordbok (NAOB). Av Tor Guttu Dette er tittelen på hovedoppslaget i Språkrådets publikasjon Statsspråk […]

Continue Reading 0

Pronomenbesvær

Noen ganger er mine blogginnlegg utflytende lange, det innrømmes. Andre ganger er de derimot forfriskende snaue, det må også kunne medgis. Dagens bloggtekst tar sitt utgangspunkt i A-magasinet nr 15 (2021), der den sindige psykologiprofessoren Frode Thuen kommenterer en beretning om et usannsynlig idyllisk ekteskapelig samliv. Jeg har sant å si aldri hørt maken. «Jeg […]

Continue Reading 0

For sent ute

Å lese om Mozart er ikke bra for selvfølelsen. Da han var 30 år, hadde han skrevet 30 symfonier og 7 operaer. Til sammenlikning kan nevnes at jeg, for å ta et tilfeldig eksempel, er betydelig eldre. Jeg har ikke rukket å skrive en eneste symfoni. Ikke en opera heller. Men om det bare var […]

Continue Reading 9

Unanimiter et constanter

Knut «Kupper’n» Johannesen bor ikke lenger på Kampen, snarere på Bøler. Men han er født på Kampen (1933) og døpt, konfirmert og gift i den stedegne kirken. Han forblir en av kampegutta. Da han vokste opp, lå skøytebanen på Jordal like rundt hjørnet. Nå er det vår, og kampegutta blåser i hornet og marsjerer i […]

Continue Reading 7