Hilde Sandvik, nynorsknorm og nynorskpraksis

Påbudet om obligatorisk nynorsk sidemålsstil har vært under konstant bombardement fra elever og lærere i over hundre år. Vi snakker om skolens mest upopulære fag. Men målfolket kler seg i rustning og oppfatter ordningen som et være eller ikke-være for nynorsk som skriftmål. Dermed har generasjoner  av skoleelever under tenners gnissel måttet forsøke å lære […]

Continue Reading 1

Når det kommer til …

Hvis man dagen lang står på hodet i engelske tekster, er det forståelig at man overfører uttrykksmåter derfra hit. I «Riktig norsk» (2014), s. 358 f, har jeg ramset opp en bråte engelskinspirerte fraser og stående vendinger – de har i regelen en viss mote- eller  slangverdi. De formidler nemlig nyhetens behag. I dag skal […]

Continue Reading 1

Å rigge

Paradeeksemplet på betydningsutvidelse inspirert av engelsk er ordet smart. Det betyr nå ‘intelligent’, og det betydde det ikke før, den gang mor var dreng, som det heter. Nei, smart betydde ‘utspekulert’, ‘lur’, ‘flink til å finne utveier’. Vi som har rundet det skarpe 60-årshjørnet, holder gjerne fast  ved denne betydningen og stiller oss undrende overfor den nye bruken. Nå […]

Continue Reading 1

Hva tenker du om dette?

Før spurte reporterne i etermediene hva folk syntes eller mente om ditt og datt. Nå skal det lyde litt annerledes. Reporterne har parat en fiksere variant enn den gamle velprøvde, for nå skal det hete: » Hva/hvordan  tenker du rundt dette?» Ellen Omland, reporter i NRK, greide å få dette «hva tenker du om»-spørsmålet innplassert fire […]

Continue Reading 14

Paa Isa paa Mjøsen

Våren 1901 sendte maleren og forfatteren Christian Krohg en korrespondanse fra Lillehammer til Verdens Gang. Tittelen på stykket var «Paa Isa paa Mjøsa», og mange har hørt Hauk Aabel framføre det i en berømt opplesning fra 1949. Noen av Verdens Gangs lesere i 1901 reagerte på denne substantivbøyningen. Hva var bakgrunnen for denne språklig forvirrede […]

Continue Reading 1

Lovnad og løfte

Jeg skulle ha forsverget det, men må erkjenne at ordet lovnad dukker relativt hyppig opp i mediene — i skrift og tale. I første halvår av 2009 forekom lovnad  i Aftenposten i 22 artikler og løfte i 448. I en redaksjonell kommentar heter det imidlertid at Aftenposten skal bruke løfte og ingenting annet. Men det bryr journalistene seg ikke et døyt om. […]

Continue Reading 13

Talte Johan Sverdrup landsmål?

Johan Sverdrup (1816-92), hvis ry som politisk retoriker var uomtvistet i samtiden,  holdt seg til det alminnelige landsgyldige talespråk, visstnok med et svakt dansk islett. Johan Sverdrup Halvdan Koht har levert en heldekkende, monumental og innlevende Sverdrupbiografi i tre bind. Verket er tungt som en kirkeklokke og utarbeidet mit  unermüdlichem Fleiss. Man er aldri i tvil om det er […]

Continue Reading 0

Omdømme, hva betyr det?

Min frokostavis påstår at NRK er den norske institusjon som har «best omdømme», og og at «omdømmet stuper for DNB og Norwegian».  Dessuten skal omdømmeprisen utdeles. For øvrig lar såkalte omdømmeeksperter seg høre fra tid til annen. Ord betyr gjerne flere ting, og det er normalt, men i dette tilfellet — omdømme — er det prekært, ettersom betydningene […]

Continue Reading 3

Herropet dunde på Stiklestad

Poetene – skaldene – har ofte inntatt sine skanser under politiske feider – til kveik for stridsviljen i den egne flokken eller fylkingen, som det gjerne het i nasjonalt svermeriske kretser. Så har de da buldret så det monnet, jeg tenker på bl.a. Per Sivle, Arne Garborg, Ivar Mortensson Egnund. Kraftpatrioter alle sammen. Bjørnson var […]

Continue Reading 0

Snurrepiperi?

I dagens avis leser jeg et utsagn i en kronikk der det bl.a. står: «Dem jeg snakker med, sier at politiske ledere har gjenoppdaget Europarådet  …» Jeg ble sittende og glane i veggen. Utsagnet virker grammatisk helt naturlig, og det er vel sant å si ikke mange flere enn FEV som pusser brillene. Men anvender […]

Continue Reading 0