Østfoldmålet er ikke så verst

Ifølge dominant ideologi er alle dialektale varianter akkurat like vakre, ingen er vakrere eller styggere enn noen annen, heter det. Iallfall ikke styggere. «Vitenskapelig»? I en kronikk på forskning.no er Karine Stjernholm meget opphisset og øser rikelige doser av forakt over meg og alt mitt ustanselige vesen, som hun finner frastøtende og «uvitenskapelig». Jeg har […]

Continue Reading 0

-a eller -et?

Jeg har et annet sted på bloggen  («Den langvarige kampen for -a») omtalt de språkpolitiske bestrebelser for å gjøre fortidsformen -a til allmenn form i den største og mest produktive verbklassen (har samla, har bekrefta, har forvalta  osv.). Moltke Moe (død 1913)  — samnorskstrevets bannerfører  I samnorskperioden la man overordentlig stor vekt på å få innført […]

Continue Reading 18

To barnehelgener i Portugal

Jeg har tidligere uttrykt undring over at den katolske kirke tydeligvis øver tiltrekning på en del norske akademikere og kunstnersjeler. Enkelte av dem har konvertert. Jeg vil nødig støte eller såre folk, så jeg avstår fra sterke uttrykk og nøyer meg med å si at jeg synes det er rart at  de i fullt alvor […]

Continue Reading 20

Prokrastinerende livsholdning

En norsklærer og bloggleser (kombinasjonen finnes!) slår på tråden (!) og henviser til min bloggtekst om fyndordet carpe diem. Den skal ha vært lesverdig, får jeg vite. Nå ber min venninne om hjelp til å løse enda en latinsk knute. Saken er at hun har lest en svensk bok, Torbjörn Tännsjös nylig utkomne intellektuelle memoarer «Vänsterdocenten» (2017) og […]

Continue Reading 8

Enn si og skribenter i førstedivisjon

Enn  si er et litterært uttrykk, det høres sjelden i dagligtale. Enn si  brukes for å avvise noe som enda mindre sannsynlig enn noe tidligere nevnt: «han brydde seg ikke om hunder, enn si langhårede ditto.» Enn si står således som bestemmelse til et nektende utsagn og betyr ‘enda mindre; for slett ikke å tale om’. Til […]

Continue Reading 1

Erik Tornes og refleksivt pronomen

Aftenpostens debattredaktør Erik Tornes, han som er portvokter for alle debattkåte innsendere, skriver følgende: «Meland mener … at vi nærmest burde ha nektet henne å henvise til studier hun mener støtter sitt syn» (FEVs uth.). Det dreier seg om den kompromissløse og temperamentsfulle bergenserinne Nina Karin Monsen, men hennes person hopper vi over. Her er […]

Continue Reading 1

En herlig reise, men som var dyr

I stedet for det regelrette  «en herlig, men dyr reise» kan man i skjødesløst språk påtreffe «en herlig reise, men som var dyr». Jeg skulle tro at de fleste skrivevante vil reagere negativt på den sistnevnte varianten. Den er nemlig usymmetrisk, idet relativsetningen som var dyr er sideordnet med adjektivattributtet herlig. Tilsvarende avvik fra konvensjonell syntaks forekommer […]

Continue Reading 0

Språkpolitikk og målstrev langs Vestbanen

Professorene skaffet seg tomter ved og bosatte seg langs jernbanen, retning vest: Halvdan Koht (f. 1873) på Lysaker; Olav Midttun (f. 1883)  på Stabekk; Didrik Arup Seip (f. 1884)  og Knut Liestøl (f. 1881) på Blommenholm. Enda en målprofessor, Sigurd Kolsrud (f. 1888), bosatte seg på Stabekk i 1920-årene og kjøpte hus på Høvik i […]

Continue Reading 0

Bærums Mållag!

Olav T. Beito (1901-89) fra Øystre Slidre,  en av mine universitetslærere, var professor i nordisk språkvitenskap, spesielt nynorsk, ved Universitetet i Oslo i tidsrommet 1959-71. Før det hadde han (1936-57) vært ansatt som lektor i Fredrikstad og ved Foss gymnas i Oslo. Han ble utnevnt til dosent ved Universitetet i Oslo 1957. I parentes bemerket hadde […]

Continue Reading 6

Rett inn i innboksen!

Som blogginnehaver og -bestyrer gjelder det for meg å manøvrere rett og trykke på de riktige tastene. Det er så lett å bli tummelumsk i hodet, og mye kan gå galt. Da er det praktisk å ha et datageni innen rekkevidde . I mitt tilfelle er det Sigrun (www.snorhagen.no), som for øvrig er den som […]

Continue Reading 0