«Godt språk»

Man snakker om GODT språk, og det får man gjerne gjøre. Ingen har noe som helst imot godt språk. Ulempen er bare den at ingen kan gi en noenlunde uttømmende, pedagogisk tilfredsstillende og konkret forklaring på begrepet. Norsklærerne er heroiske og gjør så godt de kan, dvs. retter elevenes  formelle feil (rettskrivnngs- og kommafeil) og […]

Continue Reading 7

Om nynorsk under krigen

Da den handlekraftige kulturminister Gulbrand Lunde i Quislings regjering ville få lærerne til å slutte mannjamt opp om det nazistiske Norges Lærersamband, bad han det kjente NS-medlem Johan Fredrik Voss, ordboksforfatter og rektor ved Eidsvoll landsgymnas,  om å utforme en manende appell til spredning over landet. Lærerne skulle vinnes for den nye tid. Den fedrelanssinnede  […]

Continue Reading 6

Granavold-plattformen

Språk er regelstyrt atferd. Enhver som vil fungere hensiktsmessig i møtet med anre mennesker, må kjenne til og respektere en hel del språklige atferdsnormer. En slik norm handler om hvordan ord skrus sammen med andre ord og danner et nytt; slikt kalles orddannelseslære. I det politiske miljø i Norge er sammensetninger av typen a + […]

Continue Reading 0

Grunnloven med smått!

Blant de mange filologiske detaljer jeg måtte ta standpunkt til da jeg satt og fornyet den gamle Grunnlovs-teksten, var bruken av stor /liten forbokstav i substantiver. Den 1800-tallstekst jeg arbeidet med, hadde stor forbokstav i alle tilfeller: 1) når ordet grunnloven hadde egennavnskarakter og ble brukt både 2a) om det originaleksemplar av loven som Eidsvolls-mennene […]

Continue Reading 3

25 % nynorsk i NRK?

Det var kirke- og undervisningskomiteen i Stortinget som  i 1970 bestemte at 25 % av verbalsendingene på norsk i NRK skulle være på nynorsk også kalt nynorsk . Med nynorsk mente komiteen  nynorsk normaltalemål. I et møte jeg i 1970 hadde   med komiteen, klargjorde formannen, Per Karstensen, uten enhver tvil at vedtaket om 25 % […]

Continue Reading 7

Noget så tomhændt og hjælpeløst

Siden det ubestemte pronomenet man sjelden forekommer i norsk dialekttale og er i levende bruk bare i dialektene i Nord-Norge, har språkpolitikere i flere mannsaldre jaktet på dette ordet. (I Tromsø bymål skal ordet være på offensiven.) Eksempel: «Man lærer så lenge man lever.» I nynorsk skrift regnes ordet simpelthen for feil, og norsklærerne har […]

Continue Reading 2

«Det heter treogtredve / og ikke trettitre»

Det finnes en nyhetsleser i NRK – Nils Petter Johannesen heter han –  som især er virksom  ved mikrofonen på det tidspunkt da jeg normalt legger meg i buan, dvs. omkring kl 2300. Han veksler nærmest demonstrativt mellom uttalevariantene: «Klokken er elleve/treogtyve/tjuetre/tyvetre». Det virker meget påfallende. I 1951, på et tidspunkt da vår medarbeider enda […]

Continue Reading 0

Om å synge i ungdoms vår

Jeg hører til min forskrekkelse at regjeringen har fjernet sang fra den overordnede delen av læreplanene, og at samme regjering nå foreslår  å fjerne sang fra den nye læreplanen for norskfaget. Har man hørt maken! Samkjensle og god kameratskap Hver dag på folkeskolen i min tid begynte med en sang. Det var helst sanger med oppbyggelig innhold […]

Continue Reading 8

I morra i NRK

Nordmenn får som kjent aldri nok av vær. Gjennom fjernsyn får de ustanselig beskjed om hvordan været var, er og kanskje skal bli – og pene, meget velkledde  unge mennesker står foran digre kart og peker, gestikulerer med elegante håndbevegelser og smiler kokett til seerne. Iblant får man inntrykk av å være til stede ved […]

Continue Reading 5

Kjetil Bragli Alstadheim og paragraf fire

Kjetil Bragli Alstadheim er en mann å regne med. Han har tidligere mottatt priser for sin jornalistikk og høstet fortjent hyllest for sin omgang med språket, og nå er han blitt politisk redaktør i selveste Aftenposten. Kjetil Bragli Alstadheim Vi republikanere har spesiell grunn til å nære forventninger til Alstadheim, som er erklært republikaner selv, […]

Continue Reading 13