Siste innlegg rett inn i innboksen!

Ordbruken i sosiale medier er ufordragelig, leser jeg. Anstendige mennesker avstår fra deltakelse og velger heller andre sysler. Annerledes på vår blogg, www.finnerikvinje.no Her er tonen høflig og dempet, selv om de som ytrer seg, nok kan målbære sterke meninger. Bare se selv!  Jeg anbefaler at man slår  opp på  bloggtekstens høyreplasserte  «Abonner på innlegg»; […]

Continue Reading 0

Kjønnsnøytralitet

Kvinner kan gjøre det samme som menn, for eksempel røyke sigaretter, være stygge i munnen, hoppe tresteg. Eller presidere i Stortinget, preke i kirken, ferdes i verdensrommet, feie piper og bære våpen i krig.   President, prest, astronaut, feier og soldat er således blitt kjønnsnøytrale yrkestitler. Biskop og lektor likeså, etter at kvinner begynte å hevde […]

Continue Reading 7

De fire kroppsvæskene

Som vi har vært inne på her på bloggen, er det språkets vesen at ordene består mens deres innhold forandres under utviklingens gang. Et frikvarter varer ikke nødvendigvis i femten minutter, og en fylkesmann eller en flyger kan gjerne være en kvinne. Leksikalsk sanering? Enkelte mennesker, herunder noen behjertede språkfolk,  innbiller seg at verden blir bedre bare man […]

Continue Reading 0

Jesus blir fornærmet!

Det er en sentral forestilling i kristentroen at Gud hevner og straffer. Adam og Eva – angivelig de første menneskene – lot seg overtale av den treske slangen til å spise av kunnskapens tre – noe Gud uttrykkelig hadde forbudt dem, og som defor måtte hevnes. Og Gud er en nidkjær gud, står det i […]

Continue Reading 0

Det er et godt spørsmål

I en snever vending kan det være nærliggende å vinne noen sekunders betenkningstid ved å ty til den velbrukte frasen «Det er et godt spørsmål». Den betyr som kjent det samme som  ‘det er et vanskelig spørsmål å besvare’ eller kanskje ‘du setter fngeren på et ømt punkt’, eventuelt ‘det er et uhyre interessant moment du […]

Continue Reading 0

Den som …

«Den som ikke har gjemt seg nå, […] skal stå!» Å leke gjemsel har vi alle gjort, og hva het det  når vi fylte ut frasen i  klammeparentesen ovenfor?  I mine barndomskretser holdt vi oss helst til han – og det betydde gjerne begge kjønn. Det er noen forskjeller i de skandinaviske språk her. Svenskene kan gjerne si […]

Continue Reading 0

Hva tenker du om dette?

Skal vi begynne å telle hvor mange ganger intervjuende journalister av alle de arter – unge og gamle – tyr til følgende spørsmål: «Hva tenker du om dette»?  (Parentetisk gjør jeg oppmerksom på at bruken av spørsmålstegn i min tekst her  ikke er som fot i hose; det skal f.eks. ikke stå «… om dette?»? […]

Continue Reading 13

Ut og stjæle hester

Den samnorsken som forsøksvis ble konstruert «på norsk folkemåls grunn» ved diverse rettskrivningsreformer på 1900-tallet, omfattet en rekke innbyrdes usammenhengende grammatiske trekk, som hunkjønn, diftonger og verbbøyning på -a. Disse trekkene er riktignok vidt utbredt i dialektene, uten å være landsgyldige, men der de forekommer, opptrer de side om side med en rekke former som ikke ble […]

Continue Reading 18

Den største nordmann som har levd

Den største nordmann som har levd? Francis Bull mente  at det måtte være  Bjørnson: «Det største og rikeste  menneskeliv noen nordmann har levd». For meg og mine generasjonskamerater  var Bulls valg ikke urimelig, for den norske folkeskole på vår tid indoktrinerte effektivt. Vi kunne velge mellom  disse tre: Bjørnson, Nansen og Amundsen. Til denne dag har […]

Continue Reading 8