Unngå splittinfinitiv

Splittinfinitiv er en foreteelse vi har berørt flere ganger her på bloggen. I henhold til tradisjonelle skrivenormer skal man prøve å unngå å la et ord eller en ordgruppe kile seg inn  mellom infinitivsmerket og infinitiven. Når dette likevel skjer, taler man om splittinfinitiv. Selv unngår jeg den, men mange drevne skribenter kjenner ingen uro i […]

Continue Reading 7

Hva tenker du om Emil versus Petter?

Jeg kan styre min begeistring for NRKs såkalte publikumsreportere som løper rundt på arenaene dels for å stille deltakerne fjollete spørsmål («Hva tenker du om at Emil vant, Petter?»), dels og især for å «lodde publikumsstemningen» ved f.eks. å fjase med kolleger. En av disse ustoppelige journalistene var i sving i målområdet. Hun stakk en mikrofon opp […]

Continue Reading 2

Under taktfast Marsch

Vi følger ubevisst en hel del syntaktiske regler når vi taler eller skriver. Noen er innlemmet i vår hjerne som automatiserte prosesser, f.eks. at det heter «I går var jeg på ski» og ikke «I går jeg var på ski». Andre regler er mindre håndfaste, og språkbrukerne kan komme i tvil om praktiseringen, eventuelt om […]

Continue Reading 0

Enn så lenge

Norske journalister holder dampen oppe og pryder sitt språk med den ene kjekke svesismen etter den annen. Spesielt sportsjournalistene er uhyre energiske på dette felt, de kan bare ikke motstå fristelsen til å spette sine tekster med svenske ord og vendinger. «Den mentale biten» hører til de mer fasjonable svesismene. Journalist Øyvind Stople Sivertsen siterer en fotballtrener: «Jeg […]

Continue Reading 6

Schackning!

Man tar seg til hodet. Noe skal man jo ta seg til. At NRKs (sports)journalister ikke akkurat er forbilledlige i sin omgang med språket og mottakelige for språkråd, får så være; en viss kontroll med talestrømmen bør man vel likevel kunne vente. Torgeir Bjørn, langrennsekspert i teve, vingler hit og dit og serverer et miks-maks av former herfra og […]

Continue Reading 1

Hovedsetning/helsetning og bisetning/leddsetning

Det hersker en del forvirring om de grunnleggende syntaktiske termer hovedsetning og helsetning, bisetning og leddsetning. Den sistnevnte i hvert par forekommer i en del moderne lærebøker, men de fleste lesere er nok fortsatt mest fortrolige med henholdsvis hovedsetning og bisetning.  Og man bør ikke uten meget gode grunner forandre en innarbeidet ordbruk. Betydningen av de alternative termene ovenfor er  samme, og jeg […]

Continue Reading 0

Kjell Lars og Tore Jan

De av bloggvennene som har ork til å dvele ved fonetiske (akustiske) detaljer, inviteres herved til å overveie følgende (jf. blogginnlegg om Emil og om ordgruppeaksent): Hvordan uttaler du sammensatte egennavn av typen Kjell Lars (eventuelt med bindestrek: Kjell-Lars)? Uttaler du det med trykk og tonelag som kanin eller som bærtur (tonem 2)? Grunnen til at jeg spør, er […]

Continue Reading 9

Monarki eller republikk?

I den store bygningen i Karl Johans gate, jeg mener Stortinget, tasser det rundt noen – ganske mange –  representanter som ikke  tør bestemme seg for hva de mener om Norges framtidige statsform: republikk eller monarki? Emnet er berørt annetsteds på bloggen, og grunnen til at jeg lufter det igjen, er Kjetil Bragli Alstadheims bok […]

Continue Reading 4

Skiskyting

Skiskyting er en populær kombinasjonsidrett, det innrømmes. Selv mennesker som ikke egentlig er opptatt av idrett, sitter i tv-sofaen med hjertet i halsen og høy puls når Bjørndalen & Co er inne på siste stå og med nødvendighet må ”fylle”, som tv-kommentatorene pleier å si. Nødvendig,  fordi de norske lettfotede skiløpere må legge distanse mellom seg […]

Continue Reading 8

«Hen», «henne», «hennes/hens»

Under skriftlig, kjønnsnøytral henvisning tyr de fleste til tvillingpronomenet «hun/han» i skråstreksvarianten: «Eleven skal melde fra til skolen når hun/han er forsinket.» I Sverige har progressive mennesker funnet ut at denne konvensjonelle henvisningen er upassende, og denne ideen har raskt fenget i et land der politikerne – fra venstre til høyre – overgår hverandre i […]

Continue Reading 18