Har du fordommer?

En fordom er en forutfattet, oftest negativ, holdning overfor noe eller noen. At den er forutfattet, betyr at den ikke baserer seg på saklig, rasjonell betraktning. Selve ordet har vi fra tysk Vorurteil, som igjen er en oversettelse av latin praeiudicium (av prae ‘forut’ og iudicium, som bl.a. betyr ‘oppfatning, dømmekraft’). I alminnelig språkbruk er […]

Continue Reading 73

Nynorsken — et oversettelsesproblem

Problemet er at bokmålet omgir oss på alle kanter og surrer rundt i  vår hjerne når vi setter oss ved tastaturet  – også i deres hjerne som skriver nynorsk. Det er derfor at de som har eller har hatt nynorsk som hovedmål på skolen, simpelthen synes det faller lettere å skrive bokmål. Frafallet blant nynorskelevene er stort. Det […]

Continue Reading 66

Dagbladvirvar

Hva gjelder språkbruk og normpraksis, må det konstateres at Dagbladet er aldeles styrløs(t). Ordformene driver for vind og vove; stilistisk sett framstår redaksjonens omgang med språket som den rene katastrofe. Til grunn ligger en slags ideologisk overbevisning om at man er progressiv og på parti med folket og framtiden hvis man pøser på med diftonger […]

Continue Reading 2

Dativ meg her og dativ meg der

Det oppstod plutselig et øyeblikks feststemning i NRK-radiostudioet da Jan Jacob Tønseth  var på besøk i programposten «Diktafon» en lørdagsmorgen og presenterte sin samling av «Muntre dødsdikt». Den dyktige program- og samtalelederen Annelita Meinich gjorde i den forbindelse et nummer av at Tønseth i et  Brorsonsitat hadde gjengitt dennes alderdommelige form Jesum. Den var så […]

Continue Reading 0

Blækket gjør fro

«Blækket gjør fro», konstaterte Alexander L. Kielland (1849-1906), norgeshistoriens mest navnkundige brevskriver. Han siktet til at han akkurat da hadde en skriveraptus. Fro betyr for øvrig  ’glad’,  som alle bloggvennene vet. Kielland kunne saktens trenge en oppmuntring, for han følte seg utanselig bestormet  av sorgenes hær. Han bekymret seg for all ting, men især følte han seg benauet […]

Continue Reading 0

Lesning

Lesning er en aktivitet som er følsom for forstyrrelser. En undersøkelse ved Stockholms universitet gav i så måte et interessant resultat: En tekst med to — 2 — skrivefeil minsket lesehastigheten med minst fem prosent sammenliknet med samme tekst uten skrivefeil. Men verre enn så. Også troverdigheten minsket. De lesere som fikk teksten med skrivefeil, bedømte […]

Continue Reading 5

Fridtjof Nansen var ikke feminist

I våre dager kappes de politiske partiene om å være mest feministiske. I Sverige er forholdet meget påfallende: Kom ikke her og si at ditt parti er feministiskere enn mitt! Og hva genusteori og genusforskning angår, så kan jeg vi i vårt parti si de ordene mye oftere enn du! Vi i Norge henger litt etter – som vanlig. Men […]

Continue Reading 0

Hva ville Dawkins sagt?

Et forskningsmagasin som heter Apollon, er utgitt av Universitetet i Oslo. I et nummer jeg har liggende,  presenteres den katolske teologen Kari Elisabeth Børresen. Det er mangt som ligger henne tungt på sinne, for hun har konsentrert sin forskning om oppfatningen av kvinnen i den teologiske og kirkelige tradisjon. I parents bemerket: Børresen har i mange år vært ansatt […]

Continue Reading 5

Alternativt visvas

Dagbladet, som inntar en fnysende avvisende holdning overfor annonser med (halv)nakne damer, har ingenting imot å gi — dvs. selge — spalteplass for alskens new-age-tøv og alternative behandlingsmetoder. Nå har vi jo en prinsesse i vårt kongehus som står midt oppe i new age-bevegelsen, tror på engler og egne ekstraordinære helbredende evner og for øvrig  kan lese […]

Continue Reading 5

Klem en professor

På universitetene ble det for en stund siden muntert sveivet i gang en aksjon kalt «Klem en professor». Man hadde konstatert at avstanden mellom studentene og deres lærere var for stor, og litt klemming her og der ville minske den. Klemming er oftest en gjensidig affære, dvs. «Klem en professor» vil naturlig innebære «Klem en […]

Continue Reading 7