Om vakre og mindre vakre dialekter

Min avdøde lærer og kollega professor  Eyvind Fjeld Halvorsen var ikke skvetten. Han sang gjerne sine kontroversielle toner i språkpolitiske affærer. Således sendte han sjokkbølger inn over det språkideologiske etablissement da han offentlig tok til orde for å bruke «rottegift mot dialektene», som han sa. Han hadde sett seg lei på dialektsvermeriet. Sett på maken! […]

Continue Reading 10

Standardspråk og dialekt

Vis innlegg Dialektsvermeriet har erobret sinnene i alle avdelinger i NRK, inklusive nyhets- og meldingstjenesten. De som lager nyhetsinnslag, galer av hjertens lyst – wie ihm der Schnabel gewachsen ist.  At de risikerer å legge hindringer for en friksjonsfri kommunikasjon, bekymrer dem mindre. Lyttere med liberal  innstilling står og applauderer dette dialektkjøret, de ser det […]

Continue Reading 8

Kulturredaktør Asker oppdager liks

Kulturavdelingen i Aftenposten har omsider oppdaget at det er noe som heter liks (=lesbarhetsindeks). Dette er en svensk metode som ble utviklet i 1960-årene og var ment som et mål på teksters vanskelighetsgrad. Nå har Aftenpostens kulturredaksjon satt i gang med å underkaste avisens manuser den metoden, idet man håper at liks-metoden skal bidra til […]

Continue Reading 0

Ugrammatisk

I en avis hvis renomme er så respektabelt at jeg ikke tør eller vil røpe navnet, fant jeg følgende konstruksjon, som stod der og pukket på oppmerksomhet: «Jens og Per, dere vet hvor hverandre holder til.» (Stryk gjerne «Jens og Per», det gjør ingen forskjell.) Men meningen, den er like hen ad landeeien, som våre […]

Continue Reading 2

Min siste bok

Nei, jeg har ikke ligget på latsiden. Man får vel heller medgi at jeg har hørt til de flittiges brigade. Til tider har selveste lykken tilsmilt meg, idet jeg har skimtet Nikolai Frederik Severin Grundtvigs slogan: «et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord.» Og lykkenerjohverkengodsellergull. Med den nye utgaven av «Riktig norsk» setter jeg […]

Continue Reading 4

Tjuefemten, tjuenullseks – og nullnullårene. Tjuetjue

Seieren følger våre faner. Den seige kampen for lesemåten «tjuefemten» osv. er kronet med hell, vi har vunnet fram i de fleste krinkelkroker i fedrelandet.  Når jeg hører at Jonas, Guri, Erna, Siv, Sylvi og de andre politiske kanonene holde seg til denne systematiske lesemåten, setter det meg i eksellent humør. En armé  av USA-eksperter […]

Continue Reading 18

«Vi lev over grensene»

Ettersom Norge er forsynt med to skriftmål, står det enhver voksen nordmann fritt å velge det ene eller det andre som sitt foretrukne uttrykksmiddel. Således er det en overveldende andel av våre skoleelever som finner seg bedre til rette med bokmål (riksmål) enn med nynorsk når de begynner på den videregående skolen. De er mer […]

Continue Reading 7

En snurrig historie

Jeg kan fortelle en historie som kan hende vil more enkelte barnlige sjeler. En mann hadde hos en maler bestilt et skilt med teksten «Fisk og vilt»; det skulle henge over inngangen til butikken hans. Mannen fikk skiltet, men var ikke fornøyd. Han påpekte i et brev til skiltmaleren at denne hadde laget for små […]

Continue Reading 1

Hadia Tajik og Knut Hareide

Hadia Tajik, Arbeiderpartiets justispolitiske spydspiss på Stortinget, er i navnet og prinsippet nynorskmenneske, dvs. hun har innlemmet målsaken i sitt ideologiske repertoar. Den ligger henne tungt på hjerte. Hun støtter konsekvent og med kraft alle former for juridiske og økonomiske støttetiltak for nynorsk i skole, forvaltning og samfunnsliv for øvrig. Naturligvis forsvarer hun med nebb […]

Continue Reading 32