Sytten prosent

De skandinaviske land hører ifølge en internasjonell opinionsundersøkelse til dem som er minst religiøse i verden. Men vi har noe annet å tilby:  rettssikkerhet, demokratisk styring, ytringsfrihet, sosial og økonomisk velferd, høyt opplysningsnivå, likestilling mellom kjønnene. Vi har alle forutsetninger for å kunne leve et meningsfullt og lykkelig liv. Bare 17 % av skandinavene svarer ja på spørsmålet om […]

Continue Reading 2

Hvem føler seg krenket?

Jeg synes ikke det er helt lett å forlike seg med straffeloven § 135 a, den såkalte rasismeparagrafen. Den gjør det straffbart å avlevere uttalelser «eller annen meddelelse» som krenker andre personer på grunn av disses «trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse». Det er altså snakk om krenkelser, og det er vel å merke den som […]

Continue Reading 4

Om å ta det onde med det gode

Den katolske kirke står meg enda fjernere enn noen av de andre trossamfunnene, og det er meg en gåte at mange oppvakte, våkne og redelige norske intellektuelle søker seg til en slik reaksjonær og autoritær kirke. Jeg har flere høyt verdsatte venner i den kategorien — så desto mer ubegripelig. Man kan for øvrig hevde […]

Continue Reading 0

Full fres i indre Oslofjord!

Jeg gnir meg i øynene og tror nesten ikke hva jeg ser på trykk: Regjeringen ønsker liberalisering av reglene for  bruk av  vannscootere. La de små, men lyd- og motorsterke vannscootere frese inn viker og rundt nes og gjøre det riktig  festlig på sjøen, sies det. Det er for lite liv og røre i indre […]

Continue Reading 1

Promovere – promotere

Ikke alt er tungt og trist her i verden, det finnes lyspunkter. Jeg leser f.eks. at Thomas Cook Group nå avstår fra å promovere okseløp i Pamplona – etter påtrykk fra dyrevernorganisasjoner. Jeg har tidligere latt falle harske ord om brutale aktiviteter som okseløp og tyrefektning, så meldingen mottas med tilfredshet her ved mitt skrivebord. Men […]

Continue Reading 4

Østfoldmålet er ikke så verst

Ifølge dominant ideologi er alle dialektale varianter akkurat like vakre, ingen er vakrere eller styggere enn noen annen, heter det. Iallfall ikke styggere. «Vitenskapelig»? I en kronikk på forskning.no er Karine Stjernholm meget opphisset og øser rikelige doser av forakt over meg og alt mitt ustanselige vesen, som hun finner frastøtende og «uvitenskapelig». Jeg har […]

Continue Reading 0

-a eller -et?

Jeg har et annet sted på bloggen  («Den langvarige kampen for -a») omtalt de språkpolitiske bestrebelser for å gjøre fortidsformen -a til allmenn form i den største og mest produktive verbklassen (har samla, har bekrefta, har forvalta  osv.). Moltke Moe (død 1913)  — samnorskstrevets bannerfører  I samnorskperioden la man overordentlig stor vekt på å få innført […]

Continue Reading 18

To barnehelgener i Portugal

Jeg har tidligere uttrykt undring over at den katolske kirke tydeligvis øver tiltrekning på en del norske akademikere og kunstnersjeler. Enkelte av dem har konvertert. Jeg vil nødig støte eller såre folk, så jeg avstår fra sterke uttrykk og nøyer meg med å si at jeg synes det er rart at  de i fullt alvor […]

Continue Reading 20

Prokrastinerende livsholdning

En norsklærer og bloggleser (kombinasjonen finnes!) slår på tråden (!) og henviser til min bloggtekst om fyndordet carpe diem. Den skal ha vært lesverdig, får jeg vite. Nå ber min venninne om hjelp til å løse enda en latinsk knute. Saken er at hun har lest en svensk bok, Torbjörn Tännsjös nylig utkomne intellektuelle memoarer «Vänsterdocenten» (2017) og […]

Continue Reading 8

Enn si og skribenter i førstedivisjon

Enn  si er et litterært uttrykk, det høres sjelden i dagligtale. Enn si  brukes for å avvise noe som enda mindre sannsynlig enn noe tidligere nevnt: «han brydde seg ikke om hunder, enn si langhårede ditto.» Enn si står således som bestemmelse til et nektende utsagn og betyr ‘enda mindre; for slett ikke å tale om’. Til […]

Continue Reading 1