Om doktorgrader og sånt

Man, dvs. jeg,  tar seg til hodet og blir sittende en stund og glane i veggen. Kulturjournalist Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten har nemlig ennå ikke har fått med seg at man ikke «skriver en doktorgrad» («Det er det han har skrevet doktorgrad om»), man disputerer for en doktorgrad ved å forsvare en avhandling ved […]

Continue Reading 5

På magan på flåtan i sælan

Anne Rimmen, kjent fra radio og tv, hadde besørget den uovervinnelige Lars Monsen ut i ulendt terreng, der han ble satt på diverse prøver. Begge kom til orde via mikrofon,  slik at vi tv-seere kunne følge strabasene fra sofakroken. Situasjonen åpnet for språklig observasjon. Programlederne  – også Rimmen – holdt seg med et folkelig preget […]

Continue Reading 7

Om normbevissthet hos nynorskinger og bokmålere

Jeg har i et par tidligere blogginnlegg litt småfrekt stilt dette spørsmålet: Er norsk et språk? Du kan finne dem med hjelp av registeret. Man tenker seg at et skriftlig riksspråk i et samfunn av vår moderne type (med alminnelig lese- og skriveferdighet) må være relativt enhetlig; dets ortografi, ordvalg og grammatikk er normert, og […]

Continue Reading 18

Promovere – promotere

Noe av det første jeg gjør når en ny dag er opprunnet, er å studere sjakkkameratenes sjakkspalte i Aftenposten. De beveger seg lett og ledig både på sjakkbrettet og i språket, så jeg behøver ikke anstrenge meg til det ytterste for å følge med. Men uten diagrammene går det ikke, for jeg er og blir […]

Continue Reading 8

Mer moro i Aftenposten

I en bloggtekst nylig drev vi hensynsløst gjøn med Aftenposten, som i en billedtekst brukte uttrykket «høyere utdanningsminister Ola Borten Moe». Det burde Aftp holdt seg for god til; hun begikk nemlig en språkfeil, kalt forleddsbestemmelse. Regelen er at et adjektiv som står til et etterfølgende sammensatt substantiv, skal bestemme substantivets siste ledd. «En snill […]

Continue Reading 0

Det fagraste mål som på jordi er

Ved å aktivisere datamaskinens søkefunksjon kan bloggvennene konstatere at jeg i flere omganger har løftet det interessante begrepet «knot» opp mot lyset. En begrepsbestemmelse er krevende – og absolutt ikke barnemat. I regelen dreier ordet knot(e) seg om verbal praksis man misliker, tar avstand fra og betrakter som språklig unatur. Men «knot» og «knote» kan iblant også dukke opp […]

Continue Reading 2

Martin den første og Martin den annen

Arbeiderpartiet gjorde i sin tid front mot de tre K-er: kapitalen, Kirken, kronen. Men så kom den nye tid, ved denne anledning personifisert av de to Martiner, nemlig Tranmæl og Kolberg. Martin den første I religionsspørsmålet strøk partiet allerede i 1930-årene sitt gamle krav om statskirkens avskaffelse og en konfesjonsfri skole. På landsmøtet i 1933 […]

Continue Reading 5

Nomen mihi Bond. Iacobus Bond

Den foretaksomme Egon Olsen, disponent i det dubiøse, men tidvis florisante firmaet Olsenbanden, hører til de lykkelige som har beriket språket med et bevinget ord. Når forviklingene tårner seg, eller når et storartet kupp er innen rekkevidde, sier han med aplomb: «Jeg har en plan.» Hadde Egon og hans kumpaner levd i det klassiske Roma, ville hans bon […]

Continue Reading 18

Platina

Dronning Elisabeh har holdt ut i 70 år, og da skal hun ifølge sedvanen feire platinajubileum. Slikt må markeres også i NRK, men Nina Owing og Gry Blekastad Almås foretrekker hver sin uttaleform, dvs. legger trykket på henholdvis platIna og plAtina. Det er altså betoningen vi tar for oss her. Ordet er i opphavet spansk, […]

Continue Reading 0