Svenske vokaler og Sara Övinge

For norske ører virker  rikssvsvensk (stockholmske) uttale av den lange  vokalen i ord som göra, smör, besöka, öka  påfallende, idet ö her har en å- eller a-aktig klang (især foran  r). Hos oss er vokalen i  disse ordene labialisert, dvs. vi uttaler dem med rundede lepper, som i et kyss. I moderne svensk uteblir denne labialiseringen. Jeg ble sittende og lytte på NRK-programmet «Maestro» […]

Continue Reading 3

Å holde styr på tiltaleformene

Språk og især skriftspråk er regelstyrt atferd. Den skribent som lar ortografi og tegnsetting være et spørsmål om humør og dagsform, risikerer at budskapet går hus forbi. Skriver du f.eks.»epler å pærer» og «sjøpmannen på hjørne», setter du ditt gode navn og rykte på spill. Dessuten må du både ta visse stilistiske hensyn og innrette […]

Continue Reading 5

En rik bukett

På et særegent klang- og jubelmøte i Oslo Symposium utfoldet Sylvi Listhaug seg på talerstolen. Jeg var for anledningen lutter øre, og Listhaug dundret sitt vekkelsesbudskap inn i en forsamling av godt voksne meningsfeller av begge kjønn. Som retorisk øvelse var hennes hyllest til «norske verdia» treffende; hun var abslutt i samklang med sitt publikum. […]

Continue Reading 1

Med komma på hjernen

Aftenposten har fått komma på hjernen og serverer komma-betraktninger i helsides oppslag både i A-magasinet og i lørdagsavisen. Og det er vel og vakkert, for kommareglene skal man ikke forsømme, enn si kimse ad. En ryddig, regelrett kommatert tekst er nemlig lettere å tilegne seg enn en tekst som er kommatert etter innfallsmetoden. Opplegget i […]

Continue Reading 0

Språkkonsulent i NRK

Våren 1971 ble jeg innkalt til kringkastingssjef Hans Jakob Ustvedt. Han spurte om jeg kunne tenke meg å være språkkonsulent i NRK og således videreføre den populære Bjarne Berulfsens virksomhet. Det var undervisnngsleder i NRK, Rolf Skoe, som hadde foreslått meg. Sa Ustvedt. NRK skulle til gjengjeld stille en fjernsynsmottaker til disposisjon. Det var jo […]

Continue Reading 8

Arbeiderbladet den gang

I et blogginnlegg under tittelen «Med håndslag» (1. mai 2011) har jeg fortalt om den gang  – i studietiden – da jeg var journalist i Arbeiderbladet og traff  Martin Tranmæl. Det er en tid som det er morsomt å tenke tilbake på. Jeg gjør det ofte, og spesielt når jeg går over Youngstorget og kikker opp […]

Continue Reading 3

25 % nynorsk i NRK?

Det var kirke- og undervisningskomiteen i Stortinget som  i 1970 bestemte at 25 % av verbalsendingene på norsk i NRK skulle være på nynorsk. Med nynorsk mente komiteen  nynorsk normaltalemål. I et møte jeg i 1970 hadde   med komiteen, klargjorde formannen, Per Karstensen, uten enhver tvil at vedtaket om 25 % gjaldt normert nynorsk talemål; […]

Continue Reading 8

Språket er likeglad med de historiske forhold

Da jeg gikk på folkeskolen, hadde vi to keivhendte gutter i klassen. Skjønnskriftbøkene deres så sant å si riktig grisete ut. Vi skriver jo fra venstre mot høyre, og den ordningen er meget upraktisk for keivhendte. Til gjengjeld var de to klassekameratene noen racere i ballkast! Førti år etterpå fikk jeg vite av en venninne […]

Continue Reading 7

Pave Frans er betenkt

NTB bringer en melding som noen kanskje vil synes er bekymringsfull. Paven vil nemlig endre selve ordlyden av Herrens bønn, kalt Fadervår. «Led oss ikke inn i fristelse», heter det i Fadervår (Matt. 6,13). Nå er dette forandret i den norske kirkebibel, slik: : «la oss ikke komme i fristelse.» (Jf. svensk: «inled oss icke […]

Continue Reading 3

Så som i himmelen

En musikal som høster begeistring i Oslo for tiden, bærer tittelen «Så som i himmelen». Forestilllingen baseres på en svensk spillefilm, og siden denne har originaltittelen «Såsom i himmelen», kom musikalen på Oslo Nye Teater til å bli presentert slik: «Så som i himmelen.» Tittelen alluderer naturligvis til Herrens bønn, også kalt Fadervår, som i […]

Continue Reading 0