Interessert i uttale?

I en tung tid virker det smått å være opptatt av ordenes uttale, men i yrkes medfør og medfødt tilbøyelighet kan jeg ikke sitte helt i ro. Saken er denne: Latinske og latinskformede substantiver på -or har i konvensjonell bruk trykkforskyvning i flertall: professor – professOrer, faktor – faktOrer – og respirator – respiratOrer. Jf. […]

Continue Reading 3

Den som ikke har gjemt seg nå …

Den av bloggvennene som har formen inne, inviteres til å være med på en botanisering i det grammatiske landskapet. La oss se på en ytring med et relativkompleks av følgende art: «Den som ikke er med meg, han er mot meg.»  Det er et Jesusord (Matt 12,30), men selve den syntaktiske konstruksjon er alminnelig i […]

Continue Reading 5

Bergensk og bergensk, fru Blom

Peter Christen Asbjørnsen satte kursen mot Nordmarka når verden gikk ham imot. Dikterpresten Johan Nordahl Brun tydde til Ulrikens topp når vemod tynget hans sinn. Asbjørnsen bar med seg fiskestanga, den gav ham gleder. Brun tok for sin del sitaren i hende, den var heldigvis nystemt. Bergensernes nasjonalsang går ennå i dag på folkemunne under […]

Continue Reading 2

«Mistenke» + at-setning

Det finnes en hel vrimmel av syntaktiske regler som styrer vår språklige atferd. Heldigvis er disse reglene ubevisste og automatiserte, vi behøver ikke å gå rundt og tenke på dem. En setning som »Han hørte Eva spille piano» er helt OK, den svarer til «Han hørte (at) Eva spilte piano». Bytter vi så ut «hørte» med f.eks. […]

Continue Reading 4

Ord på -messig, nei takk

Norsklærerne i skolen virker under den forutsetning at alle elevene – alle! – i løpet av skolegangen skal lære å meddele seg og redegjøre for saksforhold på to varianter av norsk skriftmål: riksmål (bokmål) og nynorsk. De politiske partiene på Stortinget vil ha det slik. Dette innebærer at elevene må gi seg i kast med […]

Continue Reading 0

Vårs

Da Trond Giske – hørt om ham? – var et hett navn i mediene, kom også den sensasjonspregede journalistiske praksis i skuddet: Hadde de pågående unge kvinner og menn i redaksjonslokalene vært hensynsløse i sitt jag etter oppslag som fenger? VG tok alvorlig på saken og trommet sammen til en pressekonferanse der alt skulle legges […]

Continue Reading 0

«Hvem er du?»

I NRK P2 driver Harald Eia og en av hans kamerater og kartlegger kjendisers personlighetstype slik den kommer tallmessig til uttrykk ved et batteri av tester. Artige greier, naturligvis. Og hovedpersonene, som er gjester i studioet, er tydelig fascinert av oppgaven. De fniser seg igjennom en situasjon som til de grader fokuserer på nettopp deres […]

Continue Reading 0

Celebre verb

Den ekstraordinære epidemiologiske tilstanden som råder i fedrelandet – fra Vesterhavet til Kjølens rand, fra Nordishavet til Kristiansand – ser ut til å ha fått noen språklige konsekvenser. Vi dveler ved dem et øyeblikk: Noen verb, f.eks. stenge, åpne, smelte, koke, har en interessant dobbeltfunksjon i de setningene de opptrer i. På Aftenpostens førsteside står […]

Continue Reading 4

Kan det hete «dverg» og «indianer»?

Departementet vil nå gi seg i kast med å skifte ut etablerte ordformer (især yrkestitler) og tror at et slikt tiltak derved vil løse problemer. «Handikap» skal byttes ut med «funksjonsvariasjon», men må snart erstattes av en ny term som lyder mer tiltalende. Omdøpingen tar aldri slutt, fordi et ord hverken kan skjule virkeligheten eller […]

Continue Reading 0

K-sjefen og 25 % nynorsk i NRK?

Det var kirke- og undervisningskomiteen i Stortinget som  i 1970 bestemte at 25 % av verbalsendingene på norsk i NRK skulle være på nynorsk. Med nynorsk mente komiteen  nynorsk normaltalemål. I et møte jeg i 1970 hadde   med komiteen, klargjorde formannen, Per Karstensen, uten enhver tvil at vedtaket om 25 % gjaldt normert nynorsk talemål; […]

Continue Reading 8