Omikron

I den moderne medieverden kan det iblant gå bare timer før et nytt ord får fotfeste. Således kom nyordet omikron raskt på alles lepper – i betydningen «virusmutant». Men nytt og nytt, fru Blom, omikron er navnet på en av bokstavene i det klassiske greske alfabetet – på linje med alfa, beta, gamma, delta osv. […]

Continue Reading 1

Innfinne seg?

Psykologene Peder Kjøs og Frode Thuen ble utsatt for agitatorisk stormløp fra oppfarende feminister da de (dvs. Kjøs og Thuen) påpekte det udiskutable faktum at sjansene på kjønnsmarkedet varierer. Vi får ikke bestandig den partner vi ønsker oss og fortjener, men må slå oss til ro med med nr. to, altså dem som vil ha […]

Continue Reading 3

Energi og strategi

Språkinteresserte mennesker er opptatt av uttalen av ordene energi og strategi: Heter det -sji eller –gi? Jf. genial, geni og vitse-uttalen sjenial! De fleste fagfolk sier helst -sji (derimot energisk – og for øvrig –gi i strategi og strategisk. Berulfsens uttaleordbok (1969) har har -g. Alnæs’ uttaleordbok (1910 og 1925) har energi som hovedform og […]

Continue Reading 0

«Hen» og annen velment reformistisk ordbruk

Noen – temmelig mange – klynger seg til overtroen på språkets magiske makt over tanken. De tror at bare vi bytter gloser, så blir livet lettere å leve. Holder vi oss til ord som «keivhendt», påfører vi mennesker ubehag, som imidlertid forsvinner hvis vi holder oss til «venstrehendt». Men den som gir seg inn i […]

Continue Reading 41

Bergensk og bergensk, fru Blom

Peter Christen Asbjørnsen satte kursen mot Nordmarka når verden gikk ham imot. Dikterpresten Johan Nordahl Brun tydde til Ulrikens topp når vemod tynget hans sinn. Asbjørnsen bar med seg fiskestanga, den gav ham gleder. Brun tok for sin del sitaren i hende, den var heldigvis nystemt. Bergensernes nasjonalsang går ennå i dag på folkemunne under […]

Continue Reading 3

En drøm

Ideen om et samnorsk språk,tuftet på norsk folkemåls grunn og således høvelig for alle nordmenn i bygd og by («folk flest»), var en vakker drøm: Men dessverre, den lot seg ikke realisere. Skal vi så i opprettholde to nærstående varianter av skriftspråk Er vi villige til også i fortsettelsen å bære de omkostninger det fører […]

Continue Reading 0

Hva tenker du om dette?

Skal vi begynne å telle hvor mange ganger intervjuende journalister av alle de arter – unge og gamle – tyr til følgende spørsmål: «Hva tenker du om dette»?  (Parentetisk gjør jeg oppmerksom på at bruken av spørsmålstegn i min tekst her  ikke er som fot i hose; det skal f.eks. ikke stå «… om dette?»? […]

Continue Reading 13

Ser dum ut og er dum

I den Lecablokk av et festskrift som Inge Lønning fikk til sin 70-årsdag i 2008, står en artikkel av Thorbjørn Jagland. I sitt bidrag beretter han en anekdote: «Du vet alt, men heller ikke mer, skal et søsken ha sagt om Francis Bull.» Anekdoten er velkjent i akademiske kretser, men jeg ble et øyeblikk i […]

Continue Reading 9

Nynorskprosenten i Stortinget

Fra administrasjonen i Stortinget får representantene ved innledningen til en ny periode et spørreskjema der de bl.a. blir bedt om å krysse av for hvilken målform de ønsker å framstå i i det trykte referatet.   I perioden 2013–2017 var det 19 representanter, eller 11,2 %, som valgte nynorsk og i denne forstand soknet til […]

Continue Reading 1

Munch – hva med uttalen?

Språk og språkbruk er et notorisk kontroversielt emne. Dessuten har de samme emnene en tilbøyelighet til å dukke opp gang på gang. I 2005 ble det virvlet opp mye støv da et uttalespørsmål ble brakt på tapetet. Det gjaldt Edvard Munch, ingen ringere. Bakgrunnen var at Arne Munch-Ellingsen, som forvaltet familiearven etter Edvard Munch, i […]

Continue Reading 4