Skiskyting

Skiskyting er en populær kombinasjonsidrett, det innrømmes. Selv mennesker som ikke egentlig er opptatt av idrett, sitter i tv-sofaen med hjertet i halsen og høy puls når Bjørndalen & Co er inne på siste stå og med nødvendighet må ”fylle”, som tv-kommentatorene pleier å si. Nødvendig,  fordi de norske lettfotede skiløpere må legge distanse mellom seg […]

Continue Reading 8

«Hen», «henne», «hennes/hens»

Under skriftlig, kjønnsnøytral henvisning tyr de fleste til tvillingpronomenet «hun/han» i skråstreksvarianten: «Eleven skal melde fra til skolen når hun/han er forsinket.» I Sverige har progressive mennesker funnet ut at denne konvensjonelle henvisningen er upassende, og denne ideen har raskt fenget i et land der politikerne – fra venstre til høyre – overgår hverandre i […]

Continue Reading 18

Om nynorsk under krigen

Da den handlekraftige kulturminister Gulbrand Lunde i Quislings regjering ville få lærerne til å slutte mannjamt opp om det nazistiske Norges Lærersamband, bad han det kjente NS-medlem Johan Fredrik Voss, rektor ved Eidsvoll landsgymnas,  om å utforme en manende appell til spredning over landet. Lærerne skulle vinnes for den nye tid. Voss lot seg ikke […]

Continue Reading 0

Den hvite såla

Jeg har avlagt tv-reporteren Torgeir Bjørn noen mer eller mindre velvillige visitter fra tid til annen.  Jeg har påtalt at han og hans makkere iblant er litt løsaktige med ordlån. Dét bør han og hans makkere ta med sinnsro, for det er tillatt å låne ord. Men husk at det går grenser, og tusener på […]

Continue Reading 2

Om å lese Bibærn på hybærn i himmærn

En viltert pratende ung dame med hjemstavn i NRK la beslag på min oppmerksomhet forleden. I sin språklige opptreden var hun bortimot hemningsløs. Med det mener jeg at hun hengav seg til en jovial heisan-stil som virket mer krampaktig folkelig-gemenslig enn tilpasset den formidling hun hadde ansvar for. Former som «lengsærn» (etter å bli forfatter) […]

Continue Reading 4

Talentfulle Eva Opaker

Da jeg leste Morten Conradis og Alf Skjeseths bok «Osvald» (2015), som handler om storsabotøren Asbjørn Sunde, snublet jeg over en syntaktisk forbindelse som jeg har hatt under observasjon i mange år. I «Osvald» står det på s. 255: «Det var mange tunge stunder for den unge Ørnulf Tofte» (FEVs uth.). Legg merke til at […]

Continue Reading 0

Bekymringsverdig?

Bloggvennen Bård Berge ber meg vurdere ordformen «bekymringsverdig», som Språkrådet i en uttalelse visstnok skal ha gått god for. Hittil har ikke»bekymringsverdig» fått plass i ordbøkene. «Bekymringsfull» er den konvensjonelle ordformen.. Man kan saktens ta i  bruk ord som ikke finnes belagt, det er tillatt under visse vilkår. Her står vi overfor en gruppe adjektiviste […]

Continue Reading 0

Ingen signal?

På skjermen på mitt nye fjernsynsapparat gjør jeg plutselig den oppdagelse at det står «Ingen signal». Selve foreteelsen iriterer meg, jeg blir vekselsvis opphisset og sur. Dertil kommer at det er noe med språket. Altså med frasen «Ingen signal»? Det negerende pronomen ingen skal bøyes slik: ingen (entall) – intet – ingen (flertall). Det heter altså f.eks. ingen hest, intet punkt, […]

Continue Reading 3

Normaltalemålet

Samnorskdrømmen gikk i knas. Den offisielle språkpolitikken undervurderte den styrke som ligger i det etablerte skriftspråk og det talemål som bygger på det, dvs. normaltalemålet, også kalt standardmålet. Og skulle drømmen bli virkelighet, måtte den overleverte språktradisjonen nødvendigvis brytes ned underveis til det lovede land. Min gamle lærer, professor Trygve Knudsen, redegjorde for dette normaltalemålet i 1950, og hans ord […]

Continue Reading 2

Er’e så nøye ‘a?

Hørt om Panama i det siste? Iallfall har NRK-medarbeidere tatt ordet i sin munn noen ganger, og de har neppe ofret uttalen, dvs. trykkfordelingen, noen tanke. Men her på bloggen gjør vi det. I min krok av verden konstaterer jeg at de fleste mikrofontjenere vingler hit og dit: snart PanamA, snart PAnama – men oftest det siste. Svenskene handler annerledes, hos […]

Continue Reading 3