Knot eller hva?

Da fjernsynet feiret 50-årsjubileum, fant jeg på NRKs nettside en hjerteskjærende, ja tåredryppende historie om hvordan institusjonens mikrofontjenere i fjernsynets barndom ble «tvunget til å knote bokmål», som det stod. Underforstått: annerledes nå, da enhver fritt og utvungent får utfolde  sin identitet og snakke wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Men hva ligger i begrepet «knote»? I alminnelig […]

Continue Reading 27

Begrepet knot under lupen

Ved å aktivisere datamaskinens søkefunksjon kan bloggvennene konstatere at jeg i flere omganger har løftet det interessante begrepet «knot» opp mot lyset. En begrepsbestemmelse er krevende – og absolutt ikke barnemat. I regelen dreier ordet knot(e) seg om verbal praksis man misliker, tar avstand fra og betrakter som språklig unatur. Men «knot» og «knote» kan iblant også dukke opp […]

Continue Reading 1

Olav Næs og samnorsken

Olav Næs var en av mine forgjengere i embetet da jeg i 1971 ble utnevnt til professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Trondheim. Jeg hadde i studietiden stiftet bekjentskap med Næs i hans egenskap som forfatter av den resonnerende «Norsk grammatikk», som kom i en serie utgaver – i 1952, 1965 og  så i […]

Continue Reading 2

Olav Næs og Pønskarlaget

Olav Næs var min forgjenger i embetet da jeg i 1971 ble utnevnt  til professor ved  Universitetet i Trondheim. Jeg hadde i studietiden stiftet bekjentskap med Næs i hans egenskap som forfatter av den resonnerende «Norsk grammatikk», som kom i en serie utgaver – i 1952, 1965 og  så i 1971. Dessuten husket jeg ham […]

Continue Reading 4

How cute is that?

Engelsk-amerikansk påvirker oss over en bred front, det er en gammelkjent observasjon: ordvalg, ordformer, konstruksjoner, uttale, fraser. Til sistnevnte kategori hører «jeg tenker at», «når det kommer til»  og fraser av typen «you name it», «anyway», «you bet». En frase jeg har notert et par ganger i det siste, men som jeg ikke kan se […]

Continue Reading 0

Tinnitus

Om NRK-programposten Ekko er mye godt å si, den påkaller interesse. Forleden var det sykdommen tinnitus som var på tapetet. En hel del radiojounalister var i sving, og de sa alle sammen tinnitus med hovedtrykk på første stavelse. Ikke én gang forekom den korrekte latinske trykkfordeling (med trykk på annen stavelse). For en latiner river Ekko-uttalen i ørene. […]

Continue Reading 4

Espen Aas og Dax 18

Det er ikke hvem som helst blant NRK-folkene som får slippe til som programleder i Dagsnytt 18. Den som skal lede ordskiftet der, må ha sakkunnskap og dessuten en naturlig autoritet. Det skader heller ikke å opptre med språklig sikkerhet og konsekvens. Sant å si skorter det iblant  på  språklig akuratesse. Sjangeren krever normert tale. […]

Continue Reading 4

Klima og Stockholm med tjukk l?

Jeg hørte NRK-journalist Elin Pettersen lese Dagsnyttbulletiner, hun uttalte flere ganger stedsnavnet Stockholm med den særegne l-lyden som er  utbredt i østnorsk, men som stockholmerne selv ikke bruker, og som heller ikke er alminnelig i nordmenns omgang med navnet på den svenske hovedstaden. Pettersens uttale virket derfor avstikkende og distraherende. I opplesningsspråk i radio og tv gjør […]

Continue Reading 12

Grynet Molvig fra Råde

Østfoldkommunen Rådes fremste celebritet – jeg mener Grynet Molvig – holdt i august et muntert kåseri i NRK-serien Sommer i P2″. Jeg lyttet med interesse, for Molvig var ikke bare livlig i presentasjonen, hun hadde dessuten et og annet sannhetskorn å servere. Men det som især fikk meg til å spisse ører ved denne anledning, […]

Continue Reading 4

Prest og riksmålsmann Hansen klår på jentene

Jeg vet ikke, kanskje er «Kjærleik og målstrid» en riktig pirrende tittel på et skuespill. Tittelen forekommer iallfall på et morospel i to akter («i tvo vendingar») utgitt på Gula Tidend Forlag i Bjørgvin i 1930. (Bloggleserne har sikkert støtt på bynavnet Bergen , det er samme byen.) Jeg fant teksten til dramaet blant noen […]

Continue Reading 0