Nomen mihi Bond. Iacobus Bond.

Den foretaksomme Egon Olsen, disponent i det dubiøse, men tidvis florisante firmaet Olsenbanden,  hører til de lykkelige som har beriket språket med et bevinget ord. Når forviklingene tårner seg, eller når et storartet kupp er innen rekkevidde, sier han med aplomb: «Jeg har en plan.» Hadde Egon og hans kumpaner levd i det klassiske Roma, […]

Continue Reading 14

Valgvake – valgvaka

Blant de kaskader av svesismer som har hjemsøkt fedrelandet de siste tiår av 1900-tallet, hører valgvake til de mest iøynefallende. Vi snakket aldri om valgvake den gang programdirektør i NRK Thorstein Diesen satt natten lang og leste opp enkeltresultater mens alle politisk interesserte flokket seg rundt radioapparatene. Noen som husker det? Ordet valgvake har hatt et formidabelt gjennombrudd og […]

Continue Reading 2

Volvo

De fleste vet at Volvo betyr ‘jeg ruller’ , og noen kan så pass mye latin at de  vet at volvo er en latinsk presensform som må oversettes med ‘jeg  ruller’. Det er nemlig slik at latinske verbformer i de moderne språkene kan fungere som substantiver, eksempelvis   et kredo (latin credo ‘ jeg tror’), et […]

Continue Reading 3

Ugrammatisk setningsknute

På omslaget av en stor biografi (2012) om det særegne menneske Marta Steinsvik (1877-1950) leser jeg følgende: «Gjennom rettssaker, i skrift og tale utfordret hun mannskulturen hun opplevde at hersket i psykiatrien og medisinen, i  retts- og fengselsvesen og i skolesystem.» Det kan være flere ting å innvende mot teksten, den er ikke fullkomment organisert. […]

Continue Reading 1

Norskt Måldyrkingslag på Fleisboki

Norskt Måldyrkingslag ble stiftet i 1928 og er et selvoppnevnende («sjølvrådande») akademi for nynorsk mål, men vel å merke et nynorsk som er ytterst konservativt eller arkaiserende, dvs. legger seg tettest mulig opp til Ivar Aasens. Det er uvisst hvilket omfang virksomheten i laget har i dag, men uansett er det klang over navnene på […]

Continue Reading 1

Det er henne sitt ansvar

Det politiske Venstre slikker sine sår, og Trine fra Overhalla skal samtidig skjøtte sine plikter som partieier og forklare aggressive journalister hvorfor det gikk så galt. Man føler med henne. Hva framtiden angår, så har Trine ingen planer om å kaste inn håndkleet.  Tronpretendenter av begge kjønn  står riktignok i kø, men Trine har motstandskraft […]

Continue Reading 0

Ser dum ut og er dum

I den murstein av et festskrift som Inge Lønning fikk til sin 70-årsdag i 2008, står en artikkel av Thorbjørn Jagland. I sitt bidrag beretter han en anekdote: «Du vet alt, men heller ikke mer, skal et søsken ha sagt om Francis Bull.» Anekdoten er velkjent i akademiske kretser, men jeg ble et øyeblikk i tvil: […]

Continue Reading 6

Didrik Arup Seip og de andre

Professorene ved det historisk-filosofiske fakultet bosatte seg langs jernbanen, retning vest: Halvdan Koht (f. 1873) på Lysaker; Olav Midttun (f. 1883)  på Stabekk; Didrik Arup Seip (f. 1884)  og Knut Liestøl (f. 1881) på Blommenholm. Enda en professor og målstrever, Sigurd Kolsrud (f. 1888) bosatte seg på Stabekk i 1920-årene og kjøpte hus på Høvik […]

Continue Reading 0

NRK-sjefen gjør så godt han kan

NRK har blamert seg ved et snedig og fikst forsøk på å påvirke skolevalget og lure elevene ved «Lillestrøm vidaregåande skule», som det heter i det forsvarsskrift som NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen har skrevet i Aftenpostens gjestfrie spalter. Thor Gjermund Eriksen Eriksen, som er født og oppvokst i Oslo, ser seg ved denne anledning tjent […]

Continue Reading 1